Exor Group

Opublikowano 06-08-2020 w Business, Controlling i finanse,

Spółki maltańskie, cypryjskie i FIZy – jak ustalić powiązania

Prace nad sporządzeniem dokumentacji cen transferowych (TPD) należy zacząć od ustalenia listy podmiotów powiązanych. W przypadku spółek polskich wydaje się to być zadaniem w miarę łatwym, bowiem skład organów spółki oraz nazwiska prokurentów można bez problemu ustalić dzięki dostępowi online do KRS.

Oczywiście nadal pozostaje tu trudność w postaci wychwycenia powiązań rodzinnych, zwłaszcza jeśli osoby nie noszą tego samego nazwiska, oraz faktycznego wpływu na podmiot (np. na poziomie kadry zarządzającej wyższego szczebla). Co jednak z podmiotami mniej typowymi takimi, jak spółki z Malty, Cypru czy fundusze inwestycyjne zamknięte? Kwestia ta jest istotna, gdyż to właśnie te grupy podmiotów zyskały jakiś czas temu bardzo dużą popularność.

Dane spółek maltańskich można pobrać bezpłatnie online z maltańskiego odpowiednika naszego KRS (Malta Business Registry). Wyszukiwanie odbywa się po numerze Company Registration Number lub po nazwie (albo jej fragmencie). Dane, które są dostępne na stronie to: Company Registration Number, nazwa spółki, data rejestracji, siedziba, kapitał zakładowy, kapitał docelowy, typ akcji, struktura właścicielska, skład rady dyrektorów (w przypadku osób fizycznych ujawnione są imię i nazwisko, adres oraz numer ID card, czyli numer dowodu osobistego lub jego odpowiednika w danym kraju), dane akcjonariuszy, dane reprezentacji prawnej i sądowej oraz dane sekretarza, a także dane o rzeczywistych właścicielach. Malta Business Registry jest dostępny pod adresem: https://registry.mbr.mt

Również rejestr spółek cypryjskich jest dostępny online i bezpłatnie. W rejestrze tym można znaleźć następujące dane: nazwę spółki, Registration Number, typ i podtyp podmiotu, datę rejestracji, status podmiotu (np. informacja o wysłaniu oficjalnego monitu) i datę nadania statusu, nazwy / imiona i nazwiska członków rady dyrektorów i sekretarza, siedzibę spółki, informacje o zmianach wpisu oraz datach tych zmian.

Rejestr funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ) w Polsce nie jest dostępny online. Co prawda ma on charakter jawny, ale żeby otrzymać zaświadczenie, odpis lub wyciąg trzeba wykazać w tym interes prawny. Akta rejestrowe są dostępne w czytelni. Można znaleźć w nich informacje m. in. o radzie inwestorów, w tym listę jej członków, członkach zarządu towarzystwa funduszy inwestycyjnych czy o pełnomocnictwach do reprezentacji funduszu. Szczegółowe informacje o trybie dostępu do danych oraz o zakresie dostępnych danych są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Autor: dr Agnieszka Wójcik
Ekspert ds. controllingu i finansów
e-mail: a.wojcik[at]exorgroup.pl
tel: 504 724 416