Exor Group

Opublikowano 05-01-2021 w Business, Ryczałt,

Ryczałt – nowy wzór ewidencji

Od 1 stycznia 2021r. obowiązuje nowy wzór ewidencji przychodów na potrzeby opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Zmiana wzoru ewidencji przychodów jest wynikiem Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Rozporządzenie zmieniane opublikowane było w Dzienniku ustaw z 2014 r. pod pozycją 701, natomiast rozporządzenie zmieniające zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod poz. 2389. Zmiana rozporządzenia jest wynikiem ustawy z dnia 28 listopada 2020r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw opublikowanej w Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod poz. 2123. Ustawa zmieniająca oprócz zmiany limitu dla ryczałtu oraz wprowadzenia nowej definicji wolnego zawodu, wprowadziła zmiany w zakresie stawek ryczałtu do których należało dostosować nową ewidencję.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszyi Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. (poz. 2389)
Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. (poz. 2389)

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614