Business

Mniej błędów w ZUS

Mniej błędów w ZUS

E-składka była wielkim projektem końca ubiegłego roku i sporym wyzwaniem dla ZUS i przedsiębiorców. Obawy wiązały się nie z samym mechanizmem wpłacania składek ZUS, ale koniecznością ich rozdzielania dla potrzeb podatkowych. Indywidualne rachunki składkowe dla płatników, w ramach wspomnianego projektu e-składka, zostały uruchomione od 1 stycznia 2018 roku. W tym roku do ZUS wpłynęło blisko 12 mld zł składek więcej…

Czytaj więcej

Ulga na złe długi – będą zmiany

Ulga na złe długi – będą zmiany

Procedura powszechnie znana pod pojęciem ulgi na złe długi pozwala podatnikom odzyskać podatek należny VAT od pewnych czynności. Dotyczy to wierzytelności których nieściągalność została uprawdopodobniona, tzn. że nie została ona uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Czytaj więcej

Ulga na start – komunikat

Ulga na start – komunikat

W związku z ostatnimi wątpliwościami dotyczącymi odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne kontrahentów korzystających z ulgi na start, wystąpiliśmy z pytaniami do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Czytaj więcej