Business

Inflacja bazowa

Inflacja bazowa

Inflacja to proces przeciętnego wzrostu cen w gospodarce, któremu towarzyszy spadek wartości nabywczej pieniądza. W zależności od tego, jakich dóbr dotyczy inflacja, mówimy o inflacji CPI (Consumer Price Index), czyli o inflacji dóbr konsumpcyjnych, lub informacji PPI (Producer Price Index), czyli o inflacji dóbr produkcyjnych.

Czytaj więcej

Piramida finansowa

Piramida finansowa

Mianem piramidy finansowej określa się konstrukcję biznesową, polegającą na przyjmowaniu wkładów finansowych w celu inwestowania ich z wysoką stopą zwrotu, jednak cel ten nie jest realizowany w stopniu właściwym dla skali działalności (zbyt mało inwestycji) lub nie jest realizowany w ogóle.

Czytaj więcej

Błąd I i II rodzaju

Błąd I i II rodzaju

W procesie tworzenia raportów analitycznych wykorzystuje się szereg narzędzi statystycznych. Co więcej – często raport analityczny sprowadza się to testowania hipotezy statystycznej, np. biznesplan / analiza opłacalności / studium wykonalności, ma za zadanie przetestować hipotezę o opłacalności projektu.

Czytaj więcej