Exor Group

Kadry i płace


Wsteczna zmiana formy opodatkowania za 2022r. – podatek liniowy

Zawirowania związane z Polskim Ładem doprowadziły do sytuacji, że podatnicy zyskali prawo do wstecznej zmiany formy opodatkowania wybranej na 2022r. W jaki sposób dokonać tego technicznie?

Sprawowanie funkcji prezesa zarządu

Czy możliwe jest sprawowanie funkcji prezesa zarządu na podstawie stosunku pracy oraz powołania jednocześnie?

Nowa wysokość diet od 2023r.

Od stycznia 2023 roku zmieniła się wysokość diety w czasie podróży krajowej która jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia. Aktualnie wynosi ona 45zł.

Sprzedaż środka trwałego – składka zdrowotna

Zmiany w zakresie ustalania wysokości składki zdrowotnej przedsiębiorców, wprowadzone od stycznia 2022 r. budzą ciągle wiele kontrowersji. Jednym z problemów jest sprzedaż środka trwałego który może generować ujemną podstawę obliczenia składki zdrowotnej.

Wyższe diety w podróżach służbowych

Wysokość diet po upływie 9 lat wzrośnie o 8 zł. Zmianie ulegną również inne limity uzależnione od wysokości diet.

Składki ZUS – nowe terminy

Od 2022 r. zmianie uległy terminy opłacania składek oraz przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS. Zmiana dotyczy rozliczeń składek za styczeń 2022r. oraz za kolejne miesiące.

Składka zdrowotna komandytariusza

Od stycznia 2022 roku obowiązywać zaczęły nowe zasady obliczania i odliczania składki zdrowotnej. Jak zmiany wpłyną na wspólników spółki komandytowej?

Minimalne wynagrodzenie w 2022 r.

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.

Urlop sabatyczny

Urlop sabatyczny, niekiedy nazywany też urlopem sabbatical (angielskie: sabbatical leave), to długi urlop przeznaczony na regenerację psychiczną pracownika, podnoszenie kwalifikacji lub realizację pasji.

Karty Lunch Pass

Pracodawcy coraz częściej finansują zakup posiłków dla pracowników, pomimo braku takiego obowiązku. Niewątpliwie jest to korzyść dla pracownika, a to najczęściej wiąże się z obciążeniami podatkowymi i składkowymi.