Exor Group

Opublikowano 25-06-2018 w Business, Podatek od towarów i usług,

Brak przeglądu kasy fiskalnej – będą kary

W związku z częstym niedopełnianiem obowiązku przeprowadzania przeglądu kas fiskalnych przez podatników do tego zobowiązanych, ustawodawca postanowił zmienić ten stan rzeczy za pomocą kary.

Ustawa o podatku od towarów i usług w art. 111 ust 3a nakłada na podatników dokonujących ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, obowiązek dokonywania przeglądu technicznego kas rejestrujących w terminach określonych  w § 33 rozporządzenia Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących.

Obecne przepisy przewidują jedynie sankcję w postaci konieczności zwrotu wcześniej uzyskanego z urzędu zwrotu (odliczenia) kwoty na zakup kas rejestrujących. Dodatkowo należy wskazać, że zgodnie z art. 111 ust 6 ustawy VAT, sankcja ta możliwa była do zastosowania jedynie w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Teraz ma się to zmienić. W Rządowym projekcie  ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach z dnia 26 kwietnia 2018 r. (RPU VIII, poz. 2503) zakłada się dodanie do ustawy o VAT w art. 111 ust. 6ka w brzmieniu „” W przypadku gdy podatnik nie podda w obowiązującym terminie kasy rejestrującej obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy serwis, o którym mowa w ust. 3a pkt 4, naczelnik urzędu skarbowego nakłada w drodze decyzji na podatnika, karę pieniężną w wysokości 300 zł.”,

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu wypełnienie obowiązku przeprowadzania przeglądu kas rejestrujących będzie weryfikowane na podstawie wpisu wyniku przeglądu technicznego w książce kasy i zarejestrowania tego zdarzenia w rejestrze zdarzeń w Centralnym Repozytorium Kas.

Projekt zakłada, że zmiany wejdą od 1 października 2018 r.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614