Exor Group

Opublikowano 27-06-2018 w Business, Podatek od towarów i usług,

Kara parkingowa z VAT

Kara z pozostawienie samochodu w godzinach poza obowiązywaniem doby parkingowej jest usługą podlegającą VAT – tak wynika z wyroku NSA.

To całkowicie nowe podejście do kwestii kar wyrażone zostało w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącego warszawskich parkingów „Parkuj i Jedź”. Regulamin tych parkingów zakłada, że z chwilą wjazdu na parking zawierana jest umowa która trwa do momentu opuszczenia terenu parkingu lub upływu doby parkingowej która trwa od 4:30 do 2:30. Czas poza dobą parkingową służy pracom porządkowym i w tym czasie nie można z parkingu korzystać. Złamanie zakazu powoduje naliczenia kary w wysokości 100 zł. ZTM który zarządza tymi parkingami zapytał we wniosku o interpretacje indywidualną czy kary za łamanie postanowień regulaminu powinny być opodatkowane podatkiem VAT, tłumacząc jednocześnie, że takiego obowiązku nie ma.

Dyrektor izby skarbowej uznał, że w przypadku większości kar podatku VAT nie nalicza się, to jednak nie dotyczy to opłaty za pozostawienie samochodu poza wyznaczonym czasem, uznając, że ZTM wyraża na takie postępowanie zgodę. W ocenie organu jest to więc usługa polegająca na zobowiązaniu się do zaniechania działania bądź tolerowania danej sytuacji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił zdanie ZTM (III SA/Wa 493/15), jednak ostatecznie 21 czerwca 2018 r. NSA stanął po stronie fiskusa (I FSK 954/16). Wyjaśnił, że opłata za pozostawienie samochodu w godzinach poza dobą parkingową jest wynagrodzeniem za niedozwolone korzystanie z parkingu, a zatem jest to świadczenie usługi, a określenie tej opłaty jako kara było niezasadne. Sąd uznał, że system parkingów „Parkuj i Jedź” jest przeznaczony do użytku publicznego, i  można z niego korzystać w sposób dowolny. Regulamin ma na celu uregulowanie prawidłowego sposobu korzystania z niego. Jednak nie można nikomu zabronić pozostawiania pojazdu poza czasem obowiązywania doby parkingowej, jeśli kogoś stać na takie postępowanie.

To dość zaskakujące stwierdzenie, bo ja osobiście odnoszę wrażenie, że sąd pozwala nie przestrzegać regulaminów tym kogo na to stać. Kara za łamanie postanowień regulaminu miała wskazywać ukaranemu, że postąpił źle. Tym czasem odnoszę wrażenie, że to taka swojego rodzaju usługa premium która pozwala na łamanie regulaminu byle by zapłacić opłatę z VAT.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614