Exor Group

Opublikowano 22-06-2018 w Business, Podatek od towarów i usług,

Zgłoszenie VAT-R w CEIDG

Zgłoszenie VAT-R ma być integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG. Będzie można je potwierdzić profilem zaufanym ePUAP.

Od 9 czerwca 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Finansów z 29.5.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone. Wynika z niego, że formularz VAT-R będzie można przesłać również przez CEIDG i potwierdzić podpisem profilem zaufanym ePUAP.

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, a wrt. 6 ust. 4 pkt. 2 wskazuje na prawo dołączenia do wniosku o wpis do CEIDG zgłoszenia rejestracyjnego lub aktualizacyjnego  którym mowa w przepisach o podatku od towarów i usług.

Jest to zmiana korzystna dla przedsiębiorców, bo dotychczas formularz VAT-R w wersji elektronicznej mógł być podpisany wyłącznie podpisem elektronicznym który nie jest darmowym narzędziem.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614