Exor Group

Opublikowano 26-05-2018 w Business, Kadry i płace,

Przedsiębiorca ubezpieczony w KRUS

Rolnicy oraz domownicy podlegający ubezpieczeniu w KRUS, prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą powinni złożyć zaświadczenie albo oświadczenie o rocznej kwocie należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników nakładają na rolników i domowników kontynuujących podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przy równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalność gospodarczej obowiązek złożenia do 31 maja zaświadczenia albo oświadczenia, że nie została przekroczona roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. W tym roku z uwagi na dzień ustawowo wolny, termin ten przesuwa się na 1 czerwca.

Kwota należnego podatku o której mowa powyżej wynosi za 2017 rok 3.300 zł. Natomiast za 2018 rok kwota ta wynosi 3.376 zł zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie rocznej kwoty granicznej.

Niezłożenie oświadczenie lub zaświadczenia, albo przekroczenie kwoty granicznej będzie skutkowało ustaniem ubezpieczenia społecznego rolników.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614