Exor Group

Opublikowano 10-06-2018 w Business, Podatek od towarów i usług,

Nowe deklaracje VAT

Od 1 lipca zaczną obowiązywać regulacje dotyczące mechanizmu podzielonej płatności. W związku z tym Ministerstwo Finansów wprowadza nowe wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług.

Nowe formularze zostały wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Finansów z 18.4.2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 856) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z 27.4..2018 r. w sprawie wzoru skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (Dz.U. z 2018 r., poz. 837). Zaczną one obowiązywać od lipca tego roku, co zbiega się w czasie z wprowadzeniem split payment. Zmiany dotycząc deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-8 i VAT-9M.

Do deklaracji VAT-7(18) i VAT-7K(12) wprowadzono m.in. w części E:

  • nową pozycję 58 z opisem „na rachunek VAT”.

Natomiast w części F:

  • dodano nową pozycję 67 z opisem: „Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108d ustawy”;
  • dodano nową pozycję 68 z opisem: „Podatnik wnioskuje o zwrot podatku na rachunek VAT”.

Regulacje zawarte w art. 108d ustawy VAT pozwolą zmniejszyć zobowiązanie podatkowe, ale odczują to tylko Ci, których zobowiązania z tytułu VAT są znaczne i zdecydują się je szybko uregulować środkami pochodzącymi z rachunku VAT.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614