Exor Group

Opublikowano 27-06-2018 w Business, Kadry i płace, Podatek dochodowy,

Dla kogo niższy ZUS

Od 2019 roku część przedsiębiorców ma zapłacić niższe składki ZUS, które mają być uzależnione od przychodu.

Wczoraj (26 czerwca2018 r.) rząd przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Według szacunków ma skorzystać z niego ok 175 tysięcy przedsiębiorców. Projekt zakłada, że niższe składki zapłacą firmy których roczny przychód nie przekroczy 30-krotności minimalnego wynagrodzenia, co w tym roku dałoby miesięczny limit 5.250 zł.
Przychód to jednak nie jedyny warunek skorzystania z preferencyjnych zasad. Nowe zasady ustalania składki ZUS nie dotyczą osób które:

  1. w poprzednim roku kalendarzowym opłacały zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej,
  2. korzystają z preferencyjnej podstawy wymiaru składek dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą (tzw. mały ZUS),
  3. w poprzednim roku kalendarzowym prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą, przez mniej niż 60 dni kalendarzowych,
  4. w poprzednim roku kalendarzowym także prowadziły pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 2-5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
  5. wykonują pozarolniczą działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy którzy spełnią wszystkie przesłanki do korzystania z nowych zasad, będą mieli ograniczenie czasowe możliwości ustalania najniższej podstawy wymiaru składek zgodnie z art. 18c do 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy.

Ograniczeń do stosowania nowych zasad jest sporo, ale nie to jest w tych regulacjach podstawowy problemem. W uzasadnieniu do projektu możemy przeczytać, że celem nowych regulacji jest „”dostosowanie wysokości obciążeń ponoszonych przez przedsiębiorców z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne do ich możliwości finansowych.” Jednak w mojej ocenie odnoszenie się tych regulacji do kwoty przychodu a nie dochodu jest wyjątkowo niesprawiedliwe i powoduje, że cel ten nie może zostać spełniony.
Dla przykładu porównajmy w nieco uproszczonej formie dwóch przedsiębiorców.

  1. Przedsiębiorca wykonuje usługi doradcze dla innych podmiotów, nie zatrudnia pracowników. Miesięcznie uzyskuje przychód 5.000 zł i ponosi koszty w wysokości 1.200 zł (Internet, telefon, paliwo, obsługa księgowa, artykuły biurowe itp.), nie wynajmuje lokalu. Jego dochód miesięczny to 3.800 zł.
  2. Przedsiębiorca prowadzi mały sklep osiedlowy. Miesięczny przychód to 30.000 zł. Koszty towaru, lokalu i pozostałe to łącznie 28.000 zł. Dochód miesięczny to 2.000 zł.

Przedsiębiorca z pierwszego przykładu ma prawo do skorzystania z nowych regulacji w zakresie składek ZUS, natomiast przedsiębiorca z przykładu drugiego nie ma takiego prawa, mimo że jego możliwości finansowe są mniejsze.

Oczywiście nie można negować faktu, że część przedsiębiorców faktycznie skorzysta na nowych regulacjach.

Po zmianach najniższa składka ZUS ma wynieść niecałe 660 zł.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614