Exor Group

Opublikowano 23-02-2020 w Business, Controlling i finanse,

Kwota bazowa a wynagrodzenie biegłego sądowego

Sposób wynagradzania biegłych sądowych określają 2 akty prawne:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz.U. 2013 poz. 518, link)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz.U. 2019 poz. 1028, link)

Wysokość wynagrodzenia biegłych sądowych z różnych dyscyplin została określona ryczałtowo lub jako iloczyn liczby godzin pracy i stawki godzinowej. Każdorazowo jednak wynagrodzenie zostało powiązane z tzw. kwotą bazową, której wysokość określa ustawa budżetowa. Oznacza to, że kwota ta może co roku ulegać zmianie, jednak w praktyce jest ona bardzo stabilna (zmianie uległa tylko raz: w 2017 r.)

Jeżeli wynagrodzenie nie jest określone ryczałtowo, a stanowi iloczyn liczby godzin pracy i stawki godzinowej, to stawka godzinowa podlega różnicowania w zależności od tego, jaki stopień / tytuł naukowy posiada biegły sądowy:

  • Stawka godzinowa magistra lub osoby bez stopnia naukowego: od 1,21% do 1,81% stawki bazowej,
  • Stawka godzinowa doktora lub doktora w zakresie sztuki: 2,55% stawki bazowej,
  • Stawka godzinowa doktora habilitowanego lub doktora habilitowanego w zakresie sztuki: 3,08% stawki bazowej,
  • Stawka godzinowa profesora lub profesora w zakresie sztuki: 3,93% stawki bazowej.

 

Tabela 1. Stawki godzinowe biegłych sądowych w zależności od posiadanego stopnia lub tytułu naukowego. Dane w procentach.

L.p. Stopień / Tytuł naukowy Procent kwoty bazowej
1 magister lub brak stopnia naukowego (dolne widełki) 1,21%
2 magister lub brak stopnia naukowego (górne widełki) 1,81%
3 doktor 2,55%
4 doktor habilitowany 3,08%
5 profesor 3,93%

 

Tabela 2. Kwota bazowa i stawki godzinowe biegłych sądowych w zależności od posiadanego stopnia lub tytułu naukowego. Dane w PLN.

L.p. Rok Kwota bazowa Stawka godzinowa magistra i osób bez stopnia naukowego (dolne widełki) Stawka godzinowa magistra i osób bez stopnia naukowego (górne widełki) Stawka godzinowa doktora Stawka godzinowa doktora habilitowanego Stawka godzinowa profesora
1 2013 1 766,46 21,37 31,97 45,04 54,41 69,42
2 2014 1 766,46 21,37 31,97 45,04 54,41 69,42
3 2015 1 766,46 21,37 31,97 45,04 54,41 69,42
4 2016 1 766,46 21,37 31,97 45,04 54,41 69,42
5 2017 1 789,42 21,65 32,39 45,63 55,11 70,32
6 2018 1 789,42 21,65 32,39 45,63 55,11 70,32
7 2019 1 789,42 21,65 32,39 45,63 55,11 70,32
8 2020 1 789,42 21,65 32,39 45,63 55,11 70,32

 

Autor: dr Agnieszka Wójcik
Ekspert ds. controllingu i finansów
e-mail: a.wojcik[at]exorgroup.pl
tel: 504 724 416