Exor Group

Opublikowano 08-03-2020 w Business, Podatek od towarów i usług,

Podatek od ali

Polacy coraz więcej robią zakupu na portalach aukcyjnych poza Unią Europejską, tak wynika ze statystyk, które przedstawił wiceminister finansów Piotr Dziedzic w odpowiedzi na interpelację poselską nr 33407.

Przewrotny tytuł jak zapewne większość się domyśla nawiązuje do jednej z najpopularniejszych w ostatnim czasie platform przeznaczonych do zakupów w Azji. Trudno teraz określić czy to koronawirus czy nowe plany europejskiego fiskusa spowodują zmianę tendencji, a może w ogóle ona nie nastąpi. Azjatyccy producenci zalewają kraje unii tanimi produktami z którymi kraje wspólnoty nie mogą konkurować. Zmiany są konieczne, bo obowiązujące przepisy są już przestarzałe. Nowa dyrektywa 2019/1995 z 21 listopada 2019 r. (Dz.Urz. UE z 2019 r. L 310, s. 1) zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących sprzedaży towarów na odległość oraz niektórych krajowych dostaw towarów, trochę namiesza na tym rynku.

Kogo dotyczy zmiana?
Podatników dokonujących sprzedaży na odległość za pośrednictwem środków elektronicznych, takich jak platformy handlowe lub portale internetowe, towarów importowanych z terytoriów państw trzecich o wartości nieprzekraczającej 150 euro oraz podatników ułatwiających poprzez stosowanie platform handlowych i odpowiednich portali dostawę towarów na terytorium państw członkowskich UE przez podmioty spoza Wspólnoty na rzecz osób niebędących podatnikami podatku VAT.

Od 1 stycznia 2021 r. każda przesyłka z krajów trzecich będzie podlegała procedurze celnej i konieczności dokonania zgłoszenia celnego. Przesyłki o wartości rzeczywistej towarów do 150 euro objęte są zwolnieniem z należności celnych na podstawie art. 23 i 25 i art. 26 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z 16.11.2009r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych.

Celem zmian jest uszczelnienie systemu poboru podatku VAT od przesyłek od małej wartości, których masowa skala powoduje straty unijnego fiskusa. Wartość przesyłek nadawanych jako listy i często oznaczanych jako prezenty lub próbki jest zaniżana. Nowe przepisy wymagają dostosowania systemów informatycznych KAS, Poczty Polskiej i operatorów kurierskich.

Zakłada się  i przewiduje, że nowe przepisy ograniczą popyt z azjatyckich portali handlowych i dadzą większe (a raczej nieco bardziej równe) szanse dla portali europejskich. Czy przepisy okażą się skuteczne i czy ich egzekwowanie nie okaże się droższe niż pobrany podatek,  pokaże czas.

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614