Exor Group

Pro forma – czym jest?

Przedsiębiorcy często stosują tzw. faktury pro-forma. Jednak często dokumenty te są mylone z fakturą VAT. Tym czasem jest to dokument którego celem jest przedstawienie szczegółów transakcji. Pro-forma może być:

  1. formą oferty handlowej;
  2. dokumentem mającym określić kwotę do zapłaty za przyszłą dostawę towaru lub wykonanie usługi w przyszłości;
  3. dokumentem wystawianym dla kontrahenta przed zapłatą, informującym m.in. o kwocie wymaganej zaliczki.

Najczęściej dokument pro-forma wystawiany jest w celu wskazania kwoty wymaganej zaliczki.

Należy wskazać, że fakturę pro-forma wystawia się zawsze przed otrzymaniem części zapłaty za towar lub usługę. Nie można wystawiać faktury proforma po otrzymaniu zapłaty.

Termin faktura pro-forma jest określeniem zwyczajowo przyjętym, ale nie występuje w przepisach. Dokument pro-forma nie jest fakturą ani dokumentem księgowym. W związku z tym nie jest on ujmowany w ewidencji księgowej. Pro-forma nie odzwierciedla operacji gospodarczej.

Wystawienie dokumentu pro forma:

  1. nie wywołuje skutków w zakresie podatku VAT;
  2. nie stanowi dla podatnika podstawy do odliczenia podatku VAT, nawet jeśli jest ona wskazany w tym dokumencie;
  3. nie dokumentuje również powstania przychodu i kosztu uzyskania przychodu w rozumieniu ustaw o podatkach dochodowych;
  4. nie odzwierciedla operacji gospodarczej;
  5. nie stanowi podstawy do realizacji płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności   split payment. Co nie znaczy, że zaliczka wpłacana na podstawie takiego dokumentu nie musi być zapłacona w tej formie.

Wystawienie faktury pro forma nie zwalnia z obowiązku wystawienia faktury VAT.  W celu odróżnienia faktury pro-forma od faktury VAT, bezwzględnie należy na dokumencie mającej stanowić fakturę pro-forma, umieścić dopisek „pro forma”.

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614