Exor Group

Podatek dochodowy


Zaliczka na WDT nie stanowi przychodu podatkowego, ale…

Przyjmowanie zaliczek w relacjach między podatnikami jest powszechną praktyką również w przypadkach transakcji zagranicznych. Czy otrzymanie zaliczki na poczet wewnątrzunijnej dostawy towarów (WDT) stanowi przychód podatkowy? W tym przypadku odpowiedź jest dość jednoznaczna. Zaliczka na poczet WDT tak samo jak w przypadku zaliczek krajowych nie stanowi przychodu podatkowego. Nie oznacza to jednak, że podatnik może […]

Wsteczna zmiana formy opodatkowania za 2022r. – podatek liniowy

Zawirowania związane z Polskim Ładem doprowadziły do sytuacji, że podatnicy zyskali prawo do wstecznej zmiany formy opodatkowania wybranej na 2022r. W jaki sposób dokonać tego technicznie?

Składki ZUS – Zmiana zasad rozliczania kosztów

Od 2023r. zmianie ulegają zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów składek ZUS w części finansowanej przez płatnika.

Nowe stawki kilometrówki

Pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów do celów służbowych według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu. Obecnie obowiązują stawki nie zmieniały się od 2007 roku, ale w dzienniku ustaw publikowano już rozporządzenie zmieniające.

Nowa wysokość diet od 2023r.

Od stycznia 2023 roku zmieniła się wysokość diety w czasie podróży krajowej która jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia. Aktualnie wynosi ona 45zł.

Firmowa wigilia – przychód pracownika?

Zbliża się okres świąteczny, w związku z którym w wielu firmach organizowane są świąteczne imprezy. Czy w związku z tym po stronie pracownika powstanie przychód do opodatkowania?

Odszkodowanie z OC- kwalifikacja podatkowa

Odszkodowanie wypłacone z OC w przypadku samochodu osobowego wykorzystywanego w sposób mieszany jest w całości przychodem opodatkowanym.

Farma fotowoltaiczna – opłata przyłączeniowa

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora KIS, opłata przyłączeniowa nie zwiększa wartości początkowej środka trwałego w postaci farmy fotowoltaicznej.

Płatności gotówkowe – zmiana vacatio legis

Nowe przepisy w zakresie płatności gotówkowych wejdą w życie później niż pierwotnie zakładano.

Rezygnacja z ryczałtu a remanent

Podatnicy korzystający z możliwości rezygnacji z opodatkowania przychodów w formie ryczałtu od przychodów w trakcie roku, powinni pamiętać o sporządzeniu spisu z natury.