Exor Group

Opublikowano 02-12-2022 w Business, Podatek dochodowy,

Firmowa wigilia – przychód pracownika?

Zbliża się okres świąteczny, w związku z którym w wielu firmach organizowane są świąteczne imprezy. Czy w związku z tym po stronie pracownika powstanie przychód do opodatkowania?

W okresie przedświątecznym jak również w karnawale, wiele firm organizuje imprezy firmowe przeznaczone dla swoich pracowników, a czasami również ich rodzin. Podobnie jak w przypadku innych imprez integracyjnych, pojawia się pytanie, czy w związku z tym po stronie pracownika (lub członka rodziny) powstanie przychód podatkowy. W tym wypadku należy posłużyć się wytycznymi wskazanymi w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2017 r. sygn. K 7/13. W punkcie 4.2.4. tego wyroku możemy przeczytać:

W konsekwencji, zdaniem Trybunału, przeprowadzona powyżej analiza pozwala na określenie cech istotnych kategorii „innych nieodpłatnych świadczeń” jako przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 1 i art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f. Należy przyjąć, że za przychód pracownika mogą być uznane świadczenia, które:
– po pierwsze, zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
– po drugie, zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
– po trzecie, korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

 

W przypadku firmowych imprez, nie można mówić o spełnieniu wyżej wskazanych przesłanek. Nawet jeśli uczestnictwo nie jest obowiązkowe a więc jest pełna dobrowolność pracownika, to nie można przyjąć założenia, że spotkanie takie jest organizowane w interesie pracownika. Nie można bowiem zakładać, że gdyby pracodawca nie zorganizował takiego spotkania, to pracownik musiałby ponieść wydatek we własnym zakresie na podobna imprezę. Analizując trzeci warunek wskazany przez Trybunał Konstytucyjny, należy wskazać, że w przypadku imprez firmowych nie jest możliwe przypisanie konkretnego przysporzenia dla danego pracownika. Nie jest dopuszczalnym, aby przyjmować za podstawę opodatkowania kwotę wynikającą np. z podzielenia kosztu organizacji imprezy przez liczbę osób w niej uczestniczących. Należy tu podkreślić, że w przeszłości zapadały wyroki (W wyrokach NSA z dnia 2 grudnia 2011 r. (II FSK 1017/10) oraz z dnia 17 stycznia 2012 r. (sygn. akt II FSK 2740/11)) które prezentowały właśnie taki pogląd, jednak  był niewłaściwy i aktualnie nie ma odzwierciedlania w linii orzeczniczej czy interpretacyjnej.

Powyższe ma również zastosowanie w przypadku gdy impreza sfinansowana jest ze środków ZFŚS co potwierdza m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 17 stycznia 2020 r. 0115-KDIT2.4011.45.2019.1.MD

W sytuacji gdy w imprezie firmowej uczestniczą równie członkowie rodziny pracowników, również nie można przypisać z tego tytułu przychodu ani tej osobie ani pracownikowi. Kwestie ewentualnego przychodu należy bowiem rozpatrywać nie po stronie członka rodziny ale po stronie pracownika, bo gdyby nie łączący go stosunek pracy z organizatorem imprezy, to członek rodziny nie mógłby brać w niej udziału.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614

 

 

Zdjęcie dodane przez picjumbo.com