Exor Group

Opublikowano 30-09-2022 w Business, Podatek dochodowy,

Farma fotowoltaiczna – opłata przyłączeniowa

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora KIS, opłata przyłączeniowa nie zwiększa wartości początkowej środka trwałego w postaci farmy fotowoltaicznej.

Podatnik zrealizował inwestycje polegającą na budowie farm fotowoltaicznych. Podczas realizacji projektu podatnik poniósł szereg wydatków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania farm fotowoltaicznych. Wśród kosztów poniesionych przez podatnika znalazły się opłaty związane z przyłączeniem farm fotowoltaicznych do sieci energetycznej. Przyłączenie w praktyce polega na umożliwieniu dostarczania do sieci operatora energii elektrycznej, wytworzonej na farmie fotowoltaicznej. W tym celu podatnik odpowiedzialny był m.in. za wybudowanie stacji transformatorowej oraz układów pomiarowych. Opłata przyłączeniowa wynika z umowy zawartej przez podatnika z przedsiębiorstwem energetycznym o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budowanych farm fotowoltaicznych. Obowiązek uiszczenia opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej wynika wprost z art. 7 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.).

Podatnik miał wątpliwość, jak na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy prawidłowo rozliczyć koszty w postaci opłat za przyłączenie farm fotowoltaicznych do sieci energetycznej.

Organ nie zgodził się z tezą podatnika.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 2022-08-22 0111-KDIB2-1.4010.343.2022.1.MKU wskazał, że aby było możliwe włączenie wartości opłaty przyłączeniowej do wartości początkowej środka trwałego farmy fotowoltaicznej, wydatki na tą opłatę powinny podlegać kwalifikacji z punktu widzenia ustawowego określenia zakresu kosztu wytworzenia z uwzględnieniem składników nie zaliczanych do kosztu wytworzenia.
Zdaniem organu podatkowego, „opłata przyłączeniowa, co prawda jest związana z prowadzoną inwestycją w postaci budowy farm fotowoltaicznych, to jednak ze swej istoty ma inny charakter niż wydatki mieszczące się w kategorii kosztu wytworzenia środka trwałego, o którym mowa w art. 16g ust. 4 updop. Koszt opłaty przyłączeniowej nie jest bowiem związany z samym procesem wytworzenia farmy fotowoltaicznej, nie zwiększa jej wartości. Wydatek ten ma zapewnić w przyszłości dostawę energii do farmy fotowoltaicznej. Tym samym powyższy wydatek jest związany z możliwością korzystania z farmy. Oznacza to, że wydatek na opłatę przyłączeniową nie zwiększa kosztu wytworzenia środka trwałego, o którym mowa w art. 16g ust. 4 updop i nie stanowi elementu wartości początkowej.

Jak dalej zauważył Dyrektor KIS, opłaty ponoszone za przyłącze energetyczne powinny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych wynikających z art. 15 ust. 1 updop.

W zakresie kwalifikacji opłat przyłączeniowych wypowiadał się już m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej IBPBI/2/423-1528/10/MS, oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej ITPB3/423-558/09/MK.

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614

Zdjęcie dodane przez Tom Fisk