Exor Group

Opublikowano 09-01-2023 w Business, Podatek dochodowy,

Nowe stawki kilometrówki

Pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów do celów służbowych według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu. Obecnie obowiązują stawki nie zmieniały się od 2007 roku, ale w dzienniku ustaw publikowano już rozporządzenie zmieniające.

Zwrot kosztów używania przez pracownika w celach służbowych do jazd lokalnych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej między pracodawcą a pracownikiem, o używanie pojazdu do celów służbowych, na warunkach określonych w rozporządzeniu. Wspomniane rozporządzenie wydawane jest na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Obecnie obowiązujące stawki wynikają ze zmiany rozporządzenia które wprowadzono w 2007 roku. Przez ten czas, realne koszty używania samochodu znacząco się zmieniły. W związku z tym wprowadza się nowe stawki na mocy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. 2023r. poz. 5). Rozporządzenie zostało ogłoszone 02.01.2023 roku i wchodzi w życie po upływie 14dni od ogłoszenia a więc 17 stycznia 2023r.

Zgodnie z nowym brzmieniem § 2 rozporządzenia, koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogą być wyższe niż:
1) dla samochodu osobowego:

a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 0,89 zł,

b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 1,15 zł,

2) dla motocykla 0,69 zł,

3) dla motoroweru 0,42 zł.

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614