Exor Group

Płatności gotówkowe – zmiana vacatio legis

Nowe przepisy w zakresie płatności gotówkowych wejdą w życie później niż pierwotnie zakładano.

Ustawa Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2021 poz.162) w art. 19 reguluje kwestie dokonywania i przyjmowania płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą. Płatności powinny następować za pośrednictwem rachunku płatniczego gdy stronami transakcji są przedsiębiorcy oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty.

Ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 2105), w art. 22 pkt. 1 zmieniono limit o którym mowa w art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców z 15.000,00 zł na 8.000,00 zł. Zmiany miały obowiązywać od 1 stycznia 2022r.
Następnie ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 poz. 1265) w art. 13 pkt 5 dokonano zmiany przepisów przejściowych, ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 2105), w ten sposób, że nowe brzmienie art. 22 pkt 1 ustawy zmieniającej wejdzie w życie od 1 stycznia 2023r. W ten sposób limit o którym mowa w art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców tj. 8.000,00 zł miał obowiązywać rok później niż pierwotnie zakładano.
17 września 2022 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 poz. 1719), która w art. 2 pkt nadaje nowe brzmienie przepisu przejściowego pierwszej ustawy zmieniającej vacatio legis. W ten sposób zmiana limitu płatności gotówkowych na podstawie art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców wejdzie w życie 1 stycznia 2024r. pod warunkiem, że ustawodawca nie postanowi ponownie zmienić terminu wejścia w życie tych przepisów.
Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614