Exor Group

Prawo


Sprawowanie funkcji prezesa zarządu

Czy możliwe jest sprawowanie funkcji prezesa zarządu na podstawie stosunku pracy oraz powołania jednocześnie?

Czy spółka wodna może objąć udziały w spółce prawa handlowego w zamian za aport przedsiębiorstwa?

TAK. Zgodnie z art. 441 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2022.2625 t.j. z dnia 2022.12.14) (dalej: Prawo wodne) „spółki wodne oraz związki wałowe są niepublicznymi formami organizacyjnymi, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, zrzeszają osoby fizyczne lub prawne na zasadzie dobrowolności i mają na celu zaspokajanie wskazanych przepisami […]

Uchwała o podziale zysku równego zero zł?

Czy trzeba podejmować uchwałę o podziale zysku / pokryciu straty w sytuacji gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie prowadzi działalności a zysk/ strata wykazuje 0 (zero)?

Orzeczenie „,mniej znaczy więcej”

Orzeczenie, które powinno być lekturą obowiązkową dla każdego adwokata i każdego frankowicza

Zakazy poza Konstytucją

Wszyscy staramy się walczyć z epidemią Covid-19 i zgadzamy się na liczne ograniczenia. Powinniśmy jednak wymagać, by były one wprowadzane z zachowaniem staranności legislacyjnej.

Koronawirus a zebranie wspólnoty mieszkaniowej

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali (Dz. U. 1994 nr 85 poz. 338, z późn. zm.; link do aktu prawnego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940850388) wspólnoty mieszkaniowe powinny odbyć nie później niż do 31 marca zebranie roczne,

Koronowirus vs podatki

Zagrożenie związane z pojawieniem się przypadków zarażeń koronawirusem, to problem wielopłaszczyznowy. Nie sprowadza się jedynie do kwestii zdrowia publicznego ale i szeroko rozumianej ekonomii i organizacji pracy.

31 marca – ważny termin dla wspólnot mieszkaniowych

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali[1] (Dz. U. 1994 nr 85 poz. 338, z późn. zm.) wspólnoty mieszkaniowe powinny odbyć w ciągu roku co najmniej jedno zebranie. Zebranie to powinno być zwołane i zrealizowane nie później niż do końca pierwszego kwartału tj. 31 marca. Porządek tego zebrania zgodnie z […]

Opłata recyklingowa – nowelizacja

Od 1 września 2019 obowiązują znowelizowane przepisy dotyczące opłaty recyklingowej za torby z tworzyw sztucznych. Poprzednio obowiązujące przepisy nie wywołały zakładanego skutku.

Umorzenie zaległości podatkowej z urzędu

Każdy z nas zobowiązany jest do płacenia podatków, jednak w niektórych sytuacjach możemy liczyć na umorzenie zaległości podatkowej.