prawo

31 marca – ważny termin dla wspólnot mieszkaniowych

31 marca – ważny termin dla wspólnot mieszkaniowych

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali[1] (Dz. U. 1994 nr 85 poz. 338, z późn. zm.) wspólnoty mieszkaniowe powinny odbyć w ciągu roku co najmniej jedno zebranie. Zebranie to powinno być zwołane i zrealizowane nie później niż do końca pierwszego kwartału tj. 31 marca. Porządek tego zebrania zgodnie z art. 30 ust. 2 Ustawy musi obejmować co najmniej następujące punkty:

Czynny żal – uważaj na ten błąd

Czynny żal – uważaj na ten błąd

Podatnikom czasami zdarza się np. wysłać deklarację podatkową po terminie i w zasadzie nikogo to nie dziwi. Czasami jest to wynik roztargnienia albo zwyczajnej niewiedzy. Wówczas jedynym sposobem uniknięcia kary jest złożenie tzw. czynnego żalu. Ale tu kryje się pułapka.