Exor Group

Opublikowano 21-03-2020 w Business, Prawo,

Koronawirus a zebranie wspólnoty mieszkaniowej

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali (Dz. U. 1994 nr 85 poz. 338, z późn. zm.; link do aktu prawnego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940850388) wspólnoty mieszkaniowe powinny odbyć nie później niż do 31 marca zebranie roczne, podczas którego członkowie wspólnoty mieszkaniowej podejmą uchwały w przedmiocie przyjęcia planu gospodarczego, przyjęcia sprawozdania rocznego za rok poprzedni i udzielania absolutoriom zarządowi wspólnoty. Ze względu na obecnie panującą sytuacją zagrożenia koronawirusem oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego o unikanie skupisk ludzkich, Ministerstwo Rozwoju ogłosiło, że zebrania roczne wspólnot mieszkaniowych mogą się odbyć w terminie późniejszym, a ów późniejszy termin nie wpłynie na ważność podjętych uchwał. Dodatkowo wskazano, że możliwe jest też zrezygnowanie z formy zebranie i ograniczenie się do podjęcia uchwał w drodze indywidualnego zbierania głosów, czyli w tzw. trybie obiegowym.

Komunikat Ministerstwa Rozwoju nie precyzuje, czy w zaistniałej sytuacji jest jakiś nowy termin, do którego należy odbyć zebranie roczne lub podjąć uchwały w trybie obiegowym albo co najmniej zainicjować proces głosowania w trybie obiegowym.

Pełen tekst komunikatu Ministerstwa Rozwoju jest dostępny pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rozwoj/roczne-zebrania-wspolnot-mieszkaniowych-moga-zostac-przelozone

Autor: dr Agnieszka Wójcik
Ekspert ds. controllingu i finansów
e-mail: a.wojcik[at]exorgroup.pl
tel: 504 724 416