Uncategorized

Środki trwałe w darowiźnie lub spadku

Środki trwałe w darowiźnie lub spadku

Nie wszystkie środki trwałe nabyte w drodze spadku lub darowizny można będzie zaliczyć w ciężar kosztów podatkowych. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że wartość początkową środków trwałych nabytych w drodze spadku lub darowizny jest wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości. Dotychczas dokonywane w…

Czytaj więcej

Ograniczenia handlu w niedziele

Ograniczenia handlu w niedziele

Już od 1 marca handel w niedziele będzie ograniczony do pierwszej i ostatniej niedzieli w miesiącu. Poza tym będzie dość sporo wyjątków od tej reguły. Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (dalej: ustawa), została przekazana do podpisania Prezydentowi. Nie mam wątpliwości co do tego, że zostanie ona…

Czytaj więcej

Podlubelskie historie nie z tej ziemi

Podlubelskie historie nie z tej ziemi

Nie samymi poważnymi tematami człowiek żyje. I dlatego nasz ekipa udała się w ostatni weekend, aby obejrzeć na własne oczy jedyny
w Polsce pomnik upamiętniający lądowanie UFO
.

Pomnik znajduje się w małej wsi (ok. 250 mieszkańców) na Lubelszczyźnie i ma upamiętniać tzw. zdarzenie w Emilcinie.

Czytaj więcej