Exor Group

Opublikowano 11-01-2019 w Uncategorized,

Strata – jednorazowe rozliczenie

Podatnik będzie miał prawo rozliczyć stratę podatkową jednorazowo do limitu 5.000.000,00 zł. Ma to poprawić płynność finansową przedsiębiorstw. Jednak na efekty zmian trzeba będzie czekać.

W ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, znalazło się rozwiązanie które umożliwi podatnikom rozliczenie straty podatkowej jednorazowo, a nie jak do tej pory w wysokości nieprzekraczającej 50% w jednym roku podatkowym. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy, celem wprowadzenia takiego zapisu było umożliwienie podatnikom szybszego rozliczenia straty i poprawę jego kondycji finansowej. Ponoszenie straty w działalności gospodarczej nie jest niczym nadzwyczajnym i dotyka wiele przedsiębiorstw, zwłaszcza w początkowej fazie ich istnienia. Mogą być skutkiem chybionych inwestycji, ale najczęściej jest wynikiem ponoszenia dużych nakładów których zwrot następuje w kolejnych latach. Szybkie rozliczenie straty to z pewnością korzyść, ale wcale nie jest obowiązkiem. Ustawodawca pozostawił podatnikom prawo wyboru i nadal można będzie korzystać ze starych zasad rozliczania straty.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik może obniżyć dochód o wysokość straty z danego źródła przychodów w dwojaki sposób:

  1. obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo
  2. obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

Powyższe nie ma jednak zastosowania do strat:

  1. z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 (ustawy PIT);
  2. z odpłatnego zbycia walut wirtualnych;
  3. z niezrealizowanych zysków, o których mowa w art. 30da (ustawy PIT);
  4. ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego.

Z nowych zasad podatnicy skorzystają dopiero w rozliczeniu za 2020 r, gdyż zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy zmieniającej, nowe przepisy mają zastosowanie do strat powstałych począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2018 r. Tak więc na efekty nowych regulacji musimy jeszcze poczekać.

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614