Exor Group

Indywidualny rachunek podatkowy

Od 1 stycznia 2020 wpłaty z tytułu PIT, CIT i VAT dokonywane będą na indywidualny rachunek podatkowy  (tzw. mikrorachunek podatkowy).

Mikrorachunek podatkowy jest to indywidualny rachunek, który służy do wpłat podatku PIT, CIT i VAT, Od 1 stycznia zarówno podatnicy jak i pracodawcy (płatnicy) wykonają przelewy za jego pomocą. Co ważne, mikrorachunek służy wyłącznie do dokonywania wpłat, natomiast zwroty podatku będą dokonywane na dotychczasowych zasadach.

Gdzie sprawdzić numer swojego rachunku?
Aby otrzymać numer swojego mikrorachunku podatkowego, można udać  się do dowolnego urzędu skarbowego. Można go również sprawdzić w zdecydowanie bardziej wygodny sposób, korzystając z generatora dostępnego pod adresem https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego

W celu wygenerowania swojego indywidualnego rachunku podatkowego należy podać:

  • PESEL, jeśli jesteś osobą fizyczną i nie prowadzisz działalności gospodarczej lub nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT
  • NIP, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś podatnikiem VAT lub jesteś płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i/lub zdrowotne.

Ważne jest aby prawidłowo podać swoje dane, gdyż to podatnik jest odpowiedzialny za prawidłowe wygenerowanie mikrorachunku podatkowego.

Wygenerowanie indywidualnego rachunku podatkowego jest darmowe, więc każde wiadomości mail czy sms oferujące możliwość wygenerowania takiego rachunku mogą być próbą oszustwa.

Twój mikrorachunek podatkowy składa się z 26 znaków i wygląda w następujący sposób:

LK10100071222YXXXXXXXXXXXX
gdzie:

  • LK oznacza liczbę kontrolną,
  • wartość 10100071 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Wskazuje na numer rozliczeniowy w NBP,
  • wartość 222 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Wskazuje na numer uzupełniający w NBP,
  • Y=1, gdy użyjesz numeru PESEL,
  • Y=2, gdy użyjesz NIP,
  • po znaku Y będzie podany twój PESEL lub NIP,
  • na kolejnych pozycjach będą zera, tak aby rachunek składał się z 26 znaków.

Przed użyciem rachunku zweryfikuj jego poprawność, korzystając z powyższych informacji.

Dotychczasowe rachunki podatkowe działać będą do końca bieżącego roku. Podatki inne niż PIT, CIT i VAT należy wpłacać na dotychczasowych zasadach, tj.  zgodnie z wykazem numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych Krajowej Administracji Skarbowej (obowiązującym od 1 stycznia 2020 r.). W przypadku zmiany właściwości urzędu skarbowego, Twój mikrorachunek podatkowy nie ulega zmianie i dalej przelewy wykonujesz na ten sam rachunek.

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614