Exor Group

Laptopy dla szkół – VAT

Obecna sytuacja zmusiła uczniów do pozostania w domu i zdalnego komunikowania się z nauczycielem. Szkoły będą musiały zainwestować w sprzęt IT, bo bez tego edukacja zdalna nie jest możliwa.

Pozornie sprawa wydaje się prosta. W szkole jest sprzęt komputerowy, internet, kamera i nauczyciel. Po drugiej stronie jest uczeń przed swoim komputerem i kamerą. Niestety to zbyt piękne by było prawdziwe. Często szkoły dysponują sprzętem, ale nieco przestarzałym i wówczas jakość połączenia nie jest zadowalająca. Z drugiej strony uczeń który ma rodzeństwo również w wieku szkolnym, często musi z tym rodzeństwem dzielić komputer. Nie każdą rodzinę stać by zakupić komputery dla każdego dziecka, a w zasadzie do tej pory w ogóle nie było takiej potrzeby. Niestety teraz jest i to szkoła będzie musiała wesprzeć swoich uczniów.

Szkoły kupujące komputery stacjonarne mogą zakupić je ze stawką VAT 0% korzystając z art. 83 ust. 1. pkt. 26. Niestety komputery stacjonarne w tej sytuacji to raczej mało praktyczny wybór. Teraz sprawdzą się komputery przenośne. Czy ich dostawa również korzysta ze stawki VAT 0%? Tu niestety ustawodawca nie nadąża za postępem technicznym.

Art. 83 ust. 1 pkt. 26 pozwala na opodatkowanie stawką VAT 0% dostaw sprzętu komputerowego:

a) dla placówek oświatowych,
b) dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym

– przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13-15.

Art. 83 ust. 13 do o którego odwołuje się powyższy przepis mówi, że opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy. Załącznik ten choć zawiera ogólne określenie grup sprzętowych jest wyjątkowo słabo rozbudowany i zawiera jedynie kilka pozycji:

  1. Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych;
  2. Drukarki;
  3. Skanery;
  4. Urządzenia komputerowe do pism Braille’a (dla osób niewidomych i niedowidzących);
  5. Urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

Załącznik nr 8 nie wymienia laptopów ani notebooków, co za tym idzie nie a możliwości zastosowania do dostaw tych towarów stawki VAT 0%.

Niestety interpretacje indywidualne nie pozostawiają pola do manewru.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie  w interpretacji indywidualnej IPPP2/443-1213/12-2/RR wskazał, że

[…]Katalog towarów, co do których mają zastosowanie przepisy art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, został przez ustawodawcę określony w sposób szeroki (wymieniono grupy towarów bez podania szczegółowego oznaczenia Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług), jednakże jest to katalog zamknięty, co oznacza, że ustawodawca nie przewidział w tym przypadku jakichkolwiek wyjątków, ani interpretacji rozszerzających. Z powyższego wynika, że nie każdy sprzęt komputerowy, będzie opodatkowany 0% stawką podatku, lecz tylko i wyłącznie wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy.

Mając na uwadze powyższe oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, iż laptop nie mieści się w katalogu pojęć, użytych przez ustawodawcę w poz. 1 załącznika nr 8 do ustawy, gdyż nie jest jednostką centralną komputera, serwerem, monitorem ani zestawem komputerów stacjonarnych. […]”
[IPPP2/443-1213/12-2/RR]

Niemal identycznie wypowiedział się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 2 sierpnia 2018 r. 0112-KDIL1-3.4012.368.2018.1.IT:

[…]Katalog towarów, co do których ma zastosowanie przepis art. 83 ust. 1 pkt. 26 ustawy, został przez ustawodawcę określony w sposób szeroki, ponieważ wymieniono w nim grupy towarów bez podania szczegółowego oznaczenia Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, jednakże jest to katalog zamknięty, co oznacza, że ustawodawca nie przewidział w tym przypadku jakichkolwiek wyjątków, ani interpretacji rozszerzających.

Z powyższego wynika, że nie każdy sprzęt komputerowy będzie opodatkowany 0% stawką podatku, lecz tylko i wyłącznie wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy. Wszystkie niewymienione w tym załączniku towary, wchodzące w skład sprzętu komputerowego, będą opodatkowane stawką podstawową, tj. 23%.[…]

[0112-KDIL1-3.4012.368.2018.1.IT]

Również w innych interpretacjach znajdziemy powyższe stwierdzenia identyczne niemal co do przecinka. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 2 stycznia 2020 r. 0113-KDIPT1-1.4012.709.2019.1.RG pokusił się o próbę zdefiniowania a raczej interpretacji pojęć wskazanych w załączniku nr 8.

[…]W tym miejscu należy podkreślić, że nie istnieje legalna definicja pojęć wskazanych w załączniku nr 8 do ustawy o podatku od towarów i usług, w tym definicja zestawu komputera stacjonarnego. Brak definicji ustawowej oznacza konieczność posłużenia się przy interpretacji przedmiotowego zagadnienia literalną wykładnią przepisów oraz potocznym rozumieniem tych pojęć.

Zestaw komputera stacjonarnego, o którym mowa w załączniku nr 8 do ustawy o VAT, to rodzaj komputera osobistego, który składa się z co najmniej trzech zasadniczych elementów: jednostki centralnej (systemowej), monitora i klawiatury, zwykle jest na stałe umiejscowiony ze względu na sposób pracy z tym urządzeniem.

Nie każdy komputer może być uznany za komputer stacjonarny w rozumieniu omawianego tu przepisu. Przyjęcie definicji zestawów komputerów stacjonarnych wykraczającej poza wskazane powyżej rozumienie potoczne, może doprowadzić do rozszerzenia preferencyjnej stawki VAT na szeroki wachlarz urządzeń interaktywnych (np. systemów do gier). Tymczasem z treści załącznika nr 8 ustawy o VAT wynika, że wolą ustawodawcy było objęcie stawką preferencyjną jedynie sprzętu komputerowego mającego charakter podstawowej pomocy dydaktycznej. […]

[0113-KDIPT1-1.4012.709.2019.1.RG]

Analizując przepisy ustawy VAT oraz interpretacje indywidualne odnoszące się do nich, można stwierdzić, że dostawa laptopów nie będzie mogła korzystać z obniżonej stawki VAT 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt. 26.

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614