Exor Group

Podatek od towarów i usług


„Zerowy” VAT na żywność przedłużony

Rozporządzenie Ministra Finansów przedłużający stosowanie tak zwanego zerowego VAT-u zostało podpisane.

Płatność kartą a zwolnienie z kasy rejestrującej

Płatność kartą przy użyciu terminala płatniczego nie jest zapłatą gotówkową i nie przekreśla możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy użyciu kasy rejestrującej.

Faktury korygujące w walucie obcej – nowe zasady ustalania kursu walut

W ramach pakietu Slim VAT 3 wprowadzono przepisy regulujące zasady przeliczania waluty obcej w przypadku zmiany kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania.

SLIM VAT 3 – WNT

Trzecia odsłona pakietu SLIM VAT jest jeszcze w fazie projektu. Zakłada on korzystna zmianę w zakresie rozliczania WNT.

Płatności gotówkowe – zmiana vacatio legis

Nowe przepisy w zakresie płatności gotówkowych wejdą w życie później niż pierwotnie zakładano.

Nabycie sprawdzające i przestępstwo urojone

Nabycie sprawdzające może być narzędziem skarbówki do wykrywania nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania sprzedaży na kasach rejestrujących. Istotny błąd legislacyjny może sprawić, że owo narzędzie nie będzie mogło spełnić swej roli.

Slim VAT 3. Faktura zaliczkowa – projekt zmian

Ustawodawca w ramach pakietu Slim VAT 3 planuje umocować ustawowo ogólnie przyjętą zasadę w zakresie faktur zaliczkowych.

Slim VAT 3. Faktura korygująca a kurs walut – projekt zmian

Ustawodawca planuje uregulować zasady stosowania kursów walut do przeliczania kwot wynikających z faktur korygujących.

Coraz wyższe odsetki od zaległości podatkowych

Wysoka inflacja przekłada się nie tylko na ceny produktów i usług, ale wpływa również na wysokość odsetek od zaległości podatkowych.

Instalacja fotowoltaiczna jako usługa kompleksowa

Instalacje fotowoltaiczne stanowią coraz częściej pomysł na organicznie wpływu wzrostu cen energii na domowe budżety. Z tego powodu zainteresowanie nimi jest duże. W niniejszym artykule przeanalizujemy usługę montażu zestawu fotowoltaicznego jako usługę kompleksową.