Exor Group

Opublikowano 10-08-2022 w Business, Podatek od towarów i usług,

Slim VAT 3. Faktura zaliczkowa – projekt zmian

Ustawodawca w ramach pakietu Slim VAT 3 planuje umocować ustawowo ogólnie przyjętą zasadę w zakresie faktur zaliczkowych.

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu UD411). Jest to tak zwany pakiet uproszczeń czyli trzecia odsłona Slim VAT. Niektóre z wprowadzonych przepisów mają na celu ustawowo umocować zasady które już obecnie wynikają z praktyki organów skarbowych jak np. kursy walut stosowane dla faktur korygujących czy omawiana dzisiaj zmiana w zakresie faktur zaliczkowych.

Czy zawsze trzeba wystawiać fakturę zaliczkową? To pytanie postawiłem już wcześniej a wnioski wyciągnięte z analizy interpretacji podatkowych wskazywały, że nie zawsze jest tak obowiązek. Problemem dla podatnika było to, że brakowalo konkretnego umocowania w przepisach ustawy VAT które dawałoby bezsporne prawo do zastosowania takiego uproszczenia. Zatem uzasadnione wydaje się wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji we własnej sprawie. Teraz stan ten ma ulec zmianie.

Nowo projektowany art. 106b ust. 1a zakłada, że podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 (zaliczka), jeżeli całość lub część zapłaty, o której mowa w tym przepisie, otrzymał w tym samym miesiącu, w którym dokonał czynności, na poczet których otrzymał całość lub część tej zapłaty. W związku z tym, podatnik będzie miał prawo wyboru czy w przypadku otrzymania zaliczki w tym samym miesiącu w którym nastąpiła czynność opodatkowana na poczet której podatnik otrzymał zaliczkę, będzie dokumentował tę transakcje fakturą zaliczkową i fakturą końcową czy jedynie fakturą końcową.

Proponowane w projekcie uproszczenie nie będzie miało zastosowania w przypadku faktur wystawianych w terminach wskazanych w art. 106i ust. 3-8.

Projekt zakłada wejście w życie nowych przepisów od 1 stycznia 2023r.

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614