Exor Group

Opublikowano 05-03-2018 w Business, Podatek dochodowy,

Ulga rehabilitacyjna – zakup sprzętu

W okresie składania zeznań rocznych PIT, część podatników może nie mieć pewności czy przysługuje im ulga rehabilitacyjna. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom dzisiaj omówię ulgę na zakup sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb  wynikających z niepełnosprawności.

Na wstępie warto podkreślić, że ulga ta nie dotyczy zakupu czy też naprawy sprzętu gospodarstwa domowego.

Z ulgi mogą korzystać osoby niepełnosprawne bądź podatnicy mając na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (tj. dochód osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 10.080 zł w roku podatkowym.

Analogicznie ja w przypadku ulgi na leki, odliczenie od dochodu nie dotyczy wydatków, które zostały:

  • sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • zwrócone w jakiejkolwiek formie,
  • odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W przypadku częściowego sfinansowania (dofinansowania, zwrotu), odliczenie podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną, zwróconą).

Omawiane odliczenie należy do grupy odliczeń nielimitowanych, a więc uprawniony podatnik ma prawo odliczyć od dochodu (przychodu) kwotę faktycznie poniesionego wydatku, bez górnego czy dolnego limitu.

Aby skorzystać  z ulgi, wydatki na zakup sprzętu powinny być należycie udokumentowane. Faktura będzie z pewnością najlepszą formą, jednak mogą być również inne dokumentu które jednoznacznie potwierdzą poniesienie i cel wydatku.

Odliczeń dokonuje się:

  • w trakcie roku podatkowego przy obliczaniu zaliczek na podatek przez podatników osiągających dochody

1) z działalności gospodarczej

2) z najmu, dzierżawy

–  podlegające opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej,

  • w trakcie roku podatkowego przy obliczaniu miesięcznego (kwartalnego) ryczałtu,
  • po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu podatkowym PIT‑36, PIT‑37, PIT-28.

Podstawa prawna: art. 26  ustawy  o podatku dochodowym od osób fizycznych,  art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zobacz także:
ulga rehabilitacyjna – zakup leków
ulga rehabilitacyjna – używanie samochodu

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614