Exor Group

Opublikowano 04-03-2018 w Branding, Business, Podatek dochodowy,

Ulga rehabilitacyjna – zakup leków

Sporządzenie rozliczeń rocznych PIT trwa właśnie w najlepsze. Większość podatników zapewne spróbuje wykonać ten obowiązek samodzielnie. Z uwagi na to, że do składania zeznań podchodzimy zwykle raz w roku, to zdążymy część zasad zapomnieć, a niektóre po prostu zmieniły się. Warto więc sobie niektóre z nich odświeżyć.

Dzisiaj przypomnę zasady stosowania odliczeń na zakup leków, czyli elementu ulgi rehabilitacyjnej.

Jest to odliczenie od dochodu (lub przychodu) wydatków poniesionych na zakup leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista. Nie należy więc odliczać wydatków np. na suplementy diety które stosujemy na własną rękę i nie wynika to z zaleceń lekarza specjalisty.  Odliczenie to należy do grupy odliczeń limitowanych, jednak dość nietypowo, gdyż odliczeniu podlega  nadwyżka ponad 100 zł w ujęciu miesięcznym, bez górnego limitu. Kwotę należy więc obliczać jako kwota wydatku poniesionego w danym miesiącu minus 100zł.

Z ulgi mogą skorzystać osoby niepełnosprawne  lub podatnicy mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (tj. osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 10.080 zł w roku podatkowym.

Odliczeniu od dochodu nie podlegają wydatki, które zostały:

  • sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
  • zwrócone w jakiejkolwiek formie;
  • odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W przypadku wydatków które zostały sfinansowane częściowo, odliczeniu podlega kwota nie sfinansowana czy zwrócona.

Odliczenia można dokonać na podstawie każdego dokumentu który jednoznacznie potwierdzi poniesienie wydatku przez osobę uprawnioną do ulgi. Oczywiście najlepiej zrobić to na podstawie faktury.

Odliczeń można dokonać:

  • w trakcie roku podatkowego przy obliczaniu zaliczek na podatek przez podatników osiągających dochody:

1) z działalności gospodarczej,

2) z najmu, dzierżawy

–  podlegające opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej,

  • w trakcie roku podatkowego przy obliczaniu miesięcznego (kwartalnego) ryczałtu,
  • po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu podatkowym PIT‑36, PIT‑37, PIT-28.

Podstawa prawna: art. 26 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 7a pkt 12  ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

zobacz także:
ulga rehabilitacyjna – używanie samochodu
ulga rehabilitacyjna – zakup sprzętu

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614