Exor Group

Kasy rejestrujące – nowy obowiązek

Nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących nakłada nieznany dotąd obowiązek na podatnika. Kogo będzie on dotyczył?

Rozporządzenie Ministra finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących które z pewnymi wyjątkami weszło w życie 1 maja 2019 roku nakłada nowy obowiązek na podatnika związany z ewidencją przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zgodnie z § 6 ust. 3 Podatnik jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję, przed rozpoczęciem jej prowadzenia oraz bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji, z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania. Dalej w rozporządzeniu znajdujemy informację, że osoba prowadząca ewidencję, przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, składa podatnikowi oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji.

Informacja o zasadach ewidencji, oraz oświadczenie, są sporządzane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika i dla osoby prowadzącej ewidencję.

Co ważne wzór informacji o zasadach ewidencji, oraz oświadczenia, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Zgodnie z § 58 rozporządzenia osoba, która rozpoczęła prowadzenie ewidencji przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, składa oświadczenie do dnia 31 maja 2019 r.

Nowe rozporządzenie wprowadza również sposób przyporządkowania oznaczeń literowych do stawek podatku i zwolnienia od podatku. Przeczytaj tu.

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614