Exor Group

Opublikowano 12-05-2019 w Business, Podatek od towarów i usług,

Kasy fiskalne – nowe oznaczenia

W tym roku Ministerstwo Finansów wprowadziło sporo zmian dla podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jedną z nich są nowe wytyczne dotyczące oznaczeń literowych i ich przypisania do stawek podatku.

Nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U.2019.816 z dnia 2019.04.30) wprowadza m.in. obowiązek z zapoznaniem osoby prowadzącej ewidencję z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania, o czym pisałem wcześniej.

Rozporządzenie wprowadza również zmianę w sposobie oznaczania stawek podatku lub zwolnienia od podatku. Polega to na przypisaniu liter od „A” do „G” poszczególnym stawkom podatku lub zwolnienia. Poprzednio obowiązujące rozporządzenie również nakładało taki obowiązek, na czym polega więc zmiana? Należałoby porównać obie wersje tego przepisu i wszystko stanie się jasne.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (utraciło moc)
§6 ust. 1 Podatnicy, prowadząc ewidencję:
5) stosują oznaczenia literowe od „A” do „G” do przyporządkowania stawki podatku do nazw towarów i usług, przy czym:

a) literze „A” jest przyporządkowana stawka podstawowa podatku,
b) literom od „B” do „G” odpowiadają pozostałe stawki podatku stosowane na poszczególne towary i usługi oraz zwolnienie od podatku;

6) przyporządkowują dowolną wolną literę, z wyjątkiem litery „A”, wartości 0% (tzw. zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy; przyporządkowanie odpowiedniej litery dla tego rodzaju sprzedaży odnotowuje serwisant w książce kasy;

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących

§6 ust. 1Podatnicy, prowadząc ewidencję:

5) przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób:

a) literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
b) literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
c) literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
d) literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
e) literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,
f) literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy;

6) przedstawiają, na żądanie organu podatkowego, przypisanie odpowiednich oznaczeń literowych do danej stawki podatku lub zwolnienia od podatku, o których mowa w pkt 5;

Nowe rozporządzenie w porównaniu do poprzedniego nie daje już możliwości wyboru oznaczeń w zakresie stawek innych niż podstawowa. Podatnicy powinni więc zweryfikować, czy oznaczenia wprowadzone do kas rejestrujących których używają, odpowiadają tym z rozporządzenia. Zgodnie z §59 rozporządzenia podatnik używający kasy na dzień wejścia w życie nowego rozporządzenia może stosować do dnia 31 lipca 2019 r. dotychczas stosowane oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku przypisane do nazw towarów i usług.

Warto zwrócić również uwagę na §6 ust. 1 pkt. 8 który aktualnie brzmi: „umieszczają wyświetlacz kasy w miejscu umożliwiającym nabywcy odczyt wyświetlanych na nim danych;”. Ten obowiązek jest realizowany przez większość obecnie używanych kas, ale warto na to zwrócić uwagę.

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614