Exor Group

Opublikowano 22-08-2017 w Business, Podatek dochodowy,

Jednorazowa amortyzacja – nowe zasady

Większość przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej wykorzystuje samochody osobowe i różnego rodzaju sprzęt i maszyny. Po spełnieniu kilku warunków mogą one stanowić środki trwałe. W niektórych sytuacjach możliwe jest dokonanie jednorazowej ich amortyzacji.

Jednorazowy odpis amortyzacyjny od środków trwałych możliwy jest do dokonania w trzech przypadkach:

  • Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa nie przekracza 3.500,00 zł. Odpisu takiego można dokonać w oparciu o art. 22f ust. 3 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej u.p.d.o.f) oraz art. 16f ust. 3 ustawy z 19.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej u.p.d.o.p). (Uwaga- sprawdź zmiany od 2018 roku)
  • Środki trwałe z grupy 3-8 Klasyfikacji środków trwałych z wyłączeniem samochodów osobowych, przez podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej oraz małych podatników. Odpisu można dokonać na podstawie z art. 22k ust. 7-13 u.p.d.o.f. oraz 16k ust. 7-13 u.p.d.o.p. Odpis taki stanowi pomoc de minimis. Czytaj więcej
  • Fabrycznie nowe środki trwałe zaliczane do grup 3-6 i 8 KŚT w roku podatkowym, w którym te środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zostały wprowadzone do ewidencji, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 100.000,00 zł. Odpisu dokonuje się na podstawie 22k ust. 14-21 u.p.d.o.f. oraz art. 16k ust. 14-21 u.p.d.o.p. Czytaj więcej

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614