Exor Group

Zawiadomienie ZAW-NR

Jeśli pomimo obowiązku, podatnik zapłacił za fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT na rachunek nieujawniony w białej liście podatników VAT, a wartość tej transakcji przekraczała 15.000,00 zł, można uniknąć sankcji.

Zgodnie z art. 22p ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (analogiczne przepisy znajdują się w ustawie CIT), podatnik może uniknąć sankcji z art. 22 ust. 1 pkt. 2 w przypadku gdy podatnik dokonujący płatności dokonał zapłaty należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (tzw. biała lista), i złożył zawiadomienie, o którym mowa w art. 117ba § 3 Ordynacji podatkowej (ZAW-NR), do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.

Problemem była jednak weryfikacja właściwości naczelnika urzędu skarbowego. Choć wszystko wskazuje na to, że nawet wysyłając do niewłaściwego US będziemy mogli liczyć na odesłanie administracyjne, to jednak jest prostsza i wygodniejsza metoda. Korzystając z przycisku „złóż zawiadomienie ZAW-NR” na stronie https://www.podatki.gov.pl/zawiadomienie-zaw-nr/ będziemy mogli wysłać zgłoszenie elektronicznie korzystając z profilu zaufanego. Po wpisaniu danych wystawcy faktury system podpowie nam właściwy urząd skarbowy. Formularz ZAW-NR możesz złożyć także w formie papierowej.

Zawiadomienie można złożyć

  • za siebie,
  • za inną osobę fizyczną,
  • za inny podmiot, który nie jest osobą fizyczną.

Ważne
Aby złożyć zawiadomienie w imieniu innych podatników musisz posiadać pełnomocnictwo ogólne (PPO-1) lub szczególne (PPS-1).
Nie musisz posiadać pełnomocnictwa do składania deklaracji drogą elektroniczną (UPL-1).

Sprawdź również, czy każdy rachunek musisz weryfikować.

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614