Exor Group

Zaświadczenie o niezaleganiu – on-line

Podatnicy z różnych przyczyn czasami potrzebują otrzymać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach. Standardowo idziemy do urzędu, wypełniamy wniosek i uiszczamy opłatę w kasie urzędu. Czas epidemii to czas zaprzyjaźnienia się z usługami on-line jakie oferują urzędy. Wielu z nich korzysta, ale teraz zainteresowanie z pewnością wzrośnie.

Banki, firmy leasingowe ale również inne podmioty w niektórych sytuacjach mogą wymagać od nas zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach. W czasach epidemii gdy do urzędu wejść nie można, najlepiej skorzystać z usług on-line oferowanych przez urzędy.

Podatnik może wnioskować o wydanie zaświadczenia dotyczącego jego sytuacji jak również innego podmiotu. W tej drugiej sytuacji potrzebna jest zgoda tego podmiotu. Dotyczy to:

 • instytucji, które udzielają kredytów i działają na podstawie ustaw (np. banki)
 • kontrahentów firmy, a także dzierżawców i użytkowników nieruchomości
 • wspólnika spółki: cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej
 • małżonka (także rozwiedzionego), gdy nie ma wspólności majątkowej oraz członków rodziny (m.in. dzieci, w tym tych adoptowanych, wnuków, rodziców, dziadków, rodzeństwa). Dotyczy to także osób, których łączy z podatnikiem bliska więź uczuciowa, fizyczna lub gospodarcza (tzw. faktyczne pożycie).

W przypadku małżonków między którymi istnieje wspólność majątkowa nie jest potrzebna zgoda małżonka, ale należy wypełnić oświadczenie ORD-M.

Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach uzyskać można w:

 • urzędach marszałkowskich
 • urzędach miast lub gmin
 • urzędach skarbowych
 • urzędach dzielnic m.st. Warszawy
 • wyspecjalizowanych urzędach skarbowych
 • miastach na prawach powiatu

Wniosek powinieneś złożyć do urzędu właściwego dla danego podatku i podatnika.

Co zrobić aby otrzymać zaświadczenie?

 • złóż wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach
 • dołącz dowód opłaty skarbowej
 • odbierz zaświadczenie

Wniosek można złożyć:

Ile to kosztuje?

 • opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach wynosi 21,00 zł za jeden egzemplarz zaświadczenia. Opłacie nie podlegają zaświadczenia w sprawach alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia oraz ubezpieczenia społecznego.
 • opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami (np. za korzystanie ze środowiska) wynosi 17,00 zł.
 • jeżeli chcesz skorzystać z pełnomocnika (pełnomocnictwo szczególne) należy uiścić opłatę skarbową od złożenia pełnomocnictwa w wysokości 17,00zł

Opłatę skarbową wpłacasz na konto urzędu miasta/gminy na terenie, którego znajduje się urząd.

zaświadczenie otrzymasz w ciągu 7 dni. Urząd może przysłać ci dokument w formie elektronicznej lub przesyłką pocztową – jeśli zaznaczysz to we wniosku. Urząd może odmówić Ci wydania zaświadczenia, w przypadku gdy Twoje żądanie we wniosku nie jest zgodne z informacjami, które ma urząd. Dostaniesz wtedy postanowienie, na które możesz złożyć zażalenie.

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614