Exor Group

Opublikowano 28-12-2017 w Business, Kadry i płace, Podatek dochodowy,

Opodatkowanie pracy twórczej – zmiany w 2018 roku

Od początku 2018 r. obowiązywać będzie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która zmienia sposób opodatkowania pracy twórczej. W ostatnim czasie zmieniło się również podejście fiskusa w tej sprawie.

Nowelizacja ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych oraz od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wprowadza zamknięty katalog przychodów, dla których będzie możliwe zastosowanie 50-cio procentowych kosztów uzyskania przychodów.

50-cio procentowe koszty uzyskania przychodów zastosujemy wyłącznie do przychodów uzyskiwanych z działalności:

  • twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
  • badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej;
  • artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii;
  • w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów;
  • publicystycznej.

W przypadku pracy twórczej pracowników, zmieniło się również stanowisko fiskusa odnoszące się do ewidencjonowania czasu pracy pracownika poświęconego na pracę twórczą, jako niewystarczający do zastosowania 50-cio procentowych kosztów uzyskania przychodu. Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej podkreślił, że art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymaga powiązania przychodu z uzyskania praw autorskich z przychodami z rozporządzania tymi prawami, a nie z czasem pracy (0111-KDIB2-3.4011.123.2017.1.KK).

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614