Exor Group

Opłata recyklingowa za torby z tworzywa sztucznego

Od stycznie 2018 roku wchodzi w życie rozporządzenie określające stawkę opłaty recyklingowej za lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.
W opublikowanym 8 grudnia 2017 r. rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie stawki opłaty recyklingowej, określono, że opłata za lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego będzie wynosiła 0,20 zł za jedną sztukę takiej torby.
Zgodnie z ustawą za lekkie torby będą uznane takie, których grubość materiału jest mniejsza niż 50 mikrometrów (art. 15a). Z opłaty zwolnione są bardzo lekkie torby, czyli takie których grubość jest mniejsza niż 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności.

Pobrane opłaty recyklingowe będą przekazywane do budżetu państwa do 15 marca następnego roku. W sprawach dotyczących opłaty recyklingowej stosuje się odpowiednio przepisy działu III Ordynacji Podatkowej.

Opłata recyklingowa będzie również podlegała podatkowi od towarów i usług.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614