Exor Group

Opublikowano 27-03-2020 w Business, Podatek od towarów i usług,

O% VAT dla darowizn – czasowo

Ministerstwo Finansów ogłosiło, że wprowadza stawkę VAT 0% dla niektórych darowizn. Jest to element walki z epidemią koronawirusa.

Stawką VAT 0% objęte będą darowizny od przedsiębiorców, dotyczące przekazanych kupionych lub wyprodukowanych przez siebie towarów przyczyniających się do ratowania ludzkiego życia. Nowe przepisy zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. 2020 poz. 527). Na mocy § 10 ust. 1, czasowe obniżenie stawki podatku VAT dotyczy m.in.:

  • Wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z 20 maja 2020 r. o wyrobach medycznych.
  • Szkło laboratoryjne i aparatura laboratoryjna.
  • Produkty lecznicze oraz substancje czynne w rozumieniu ustawy z 6 września z 2001 r. Prawo farmaceutyczne.
  • Produkty biobójcze – wyłącznie środki dezynfekujące.
  • Specjalistyczne testy diagnostyczne.
  • Środki ochrony indywidualnej – wyłącznie maski, osłony/szyby ochronne na twarz, gogle, okulary ochronne, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki i rękawice.

Obniżoną stawkę podatku, stosuje się wyłącznie do dostaw towarów przeznaczonych na cele związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, na rzecz:

  • Agencji Rezerw Materiałowych – na realizację zadań ustawowych;
  • Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych – na realizację zadań statutowych;
  • podmiotów wykonujących działalność leczniczą wpisanych do wykazu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374), udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalnego wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Obniżoną stawkę podatku, stosuje się pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy darowizny między podatnikiem dokonującym dostawy towarów, oraz podmiotem o którym mowa wyżej, z której wynika, że dostarczane towary będą wykorzystane zgodnie z § 10 ust 2 rozporządzenia. W przypadku dokonania darowizny w okresie od 1 lutego do dnia wejścia rozporządzenia w życie, konieczne jest pisemne potwierdzenie przekazania kupionych lub wyprodukowanych produktów.

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614