Exor Group

Opublikowano 20-01-2018 w Business, Kadry i płace, Podatek dochodowy,

Nowe wzory oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych

1 stycznia 2018 r. zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych które określa wzory:

oświadczeń:

  1. pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-2),
  2. dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych osoby otrzymującej rentę lub emeryturę z zagranicy, osoby otrzymującej stypendium, osoby tymczasowo aresztowanej lub skazanej, otrzymującej należności za pracę, osoby otrzymującej świadczenie integracyjne (PIT-2A),
  3. osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-3),

deklaracji:

  1. rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R),
  2. do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu (PIT-6),
  3. rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR),

informacji o:

  1. wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C),
  2. dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),
  3. wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (PIT-R),
  4. wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (IFT-1/IFT-1R).

Wraz z wejściem w życie nowego rozporządzenia utraciło moc obowiązujące do końca 2017 roku rozporządzenie Ministra Finansów z 23.11.2015 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.
Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614