Exor Group

Opublikowano 01-03-2018 w Business, Podatek dochodowy,

Imprezy integracyjne – nie zawsze są kosztem

Wydatki na imprezy integracyjne w której biorą udział również osoby współpracujące na umowę zlecenia i samozatrudnione, nie mogą w całości stanowić kosztów uzyskania przychodu.

Zgodnie z interpretacją Dyrektora  Krajowej Informacji Skarbowej z 9 stycznia 2018 r. nr 0111-KDIB1-2.4010.411.2017.1.MS, wydatki poniesione na zorganizowanie imprezy integracyjnej w której biorą udział obok osób zatrudnionych na umowę o pracę, również osoby z którymi zawarto umowę zlecenia czy też osoby prowadzące działalność gospodarczą z którymi łączą organizatora imprezy integracyjnej umowy cywilno-prawne, stanowią koszt uzyskania przychodów tylko w takim zakresie, w jakiej dotyczy pracowników. Pozostała część wydatków powinna być zakwalifikowana do kosztów reprezentacji,  ponieważ ich głównym celem jest tworzenie lub poprawa wizerunku firmy na zewnątrz poprzez kreowanie pozytywnych relacji podczas spotkań tego typu.

Takie podejście jest odmienne od tego prezentowanego w poprzednich interpretacjach, które wskazywały, że wydatki na imprezy integracyjne mogą być kosztem uzyskania przychodu. Uzasadniano to, że spotkania takie służą poprawie integracji całego zespołu, poprawie atmosfery pracy i wzajemnej komunikacji, oraz zwiększają motywację do pracy, bez względu na łączący strony stosunek prawny.

Nowe podejście KIS może spowodować, że pracodawcy będą ograniczać wydatki na imprezy integracyjne, w sytuacji gdy nie będą mogły stanowić w całości kosztów uzyskania przychodu.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614