Exor Group

Dobowe wyciągi bankowe dla KAS

W maju tego roku powstał projekt ustawy zmieniającej Ordynację podatkową. Zakłada ona, że już od września 2017 roku powstanie obowiązek przekazywania dobowych wyciągów bankowych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.
Obowiązek ten miałby dotyczyć osób prawnych, osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą z wyjątkiem mikro przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej,
a także jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Jak będzie wyglądało przekazywanie danych do KAS?

Wyciągi będą przekazywane za okresy dobowe, do końca następnego dnia za wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. Dane będą przekazywane w postaci elektronicznej.
1. W przypadku tych podatników którzy posiadają rachunek bankowy w banku posiadającym siedzibę lub oddział na obszarze RP lub rachunek w SKOK, to bank lub odpowiednio spółdzielcza kasa oszczędnościowo-rozliczeniowa będzie przekazywała dane.
2. Podatnicy posiadający rachunek bankowy w banku posiadającym siedzibę lub oddział poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wyciągi dobowe będą zobowiązani wysyłać samodzielnie.

Dzienne wyciągi bankowe – co zyska KAS?
W uzasadnieniu do projektu ustawy można przeczytać, że realizacja nowego obowiązku ma umożliwić znacznie szybszą reakcję organów podatkowych na ewentualne nieprawidłowości. Zgodnie z założeniami ustawy ma to uchronić uczciwych podatników przed działaniami nieuczciwych kontrahentów.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk@exorgroup.pl
tel: 508 750 614