Exor Group

Opublikowano 03-03-2018 w Business, Controlling i finanse, Podatek dochodowy,

Dłuższy termin dla cen transferowych

Projekt przygotowany przez Ministerstwo Finansów zakłada wydłużenie terminu dla wykonania niektórych obowiązków związanych z dokumentacją podatkową cen transferowych.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z 9 października 2015 r. nałożyła na podatników tak dużo nowych obowiązków związanych z dokumentacją cen transferowych, że znaczna część z nich nie jest w stanie im sprostać. Sporządzenie ich samodzielnie zwykle przekracza możliwości zarówno czasowe jak i merytoryczne podatników, zaś specjaliści zajmujący się tym tematem nie są w stanie przyjąć wszystkich zleceń.

Ministerstwo w uzasadnieniu do projektu rozporządzania uzasadnił to w następujący sposób:

Ze względu na to, że nowelizacja nałożyła po stronie podatników tak dużą ilość obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych po raz pierwszy (tj. dokumentacja lokalna, dokumentacja grupowa, oświadczenie, sprawozdanie), których dodatkowo termin realizacji przypada – co do zasady – na jeden dzień, tj. dzień złożenia zeznania podatkowego, podatnicy zobowiązani do spełnienia ww. obowiązków wskazują na bardzo duży nakład pracy, czasu i środków finansowych związanych ze spełnieniem tych obowiązków w ustawowym terminie. Podatnicy wskazują także, że istnieje duże ryzyko niewypełniania tych obowiązków w terminie ze względu na wprowadzenie tych wymogów po raz pierwszy, a co za tym idzie niewystarczający czas na dostosowanie się podatników i rynku do nowych bardzo wysokich oczekiwań dokumentacyjnych.

Dodatkowo, po stronie podatników pojawiają się coraz nowsze praktyczne wątpliwości związane m.in. ze sposobem składania i wypełniania uproszczonego sprawozdania. Oprócz tego, podatnicy wskazują na szereg problemów natury technicznej utrudniających realizację wyżej wymienionych obowiązków (m.in. problemy techniczne związane ze składaniem uproszczonego sprawozdania w kontekście funkcjonowania spółek niebędących podatnikami podatku dochodowego).

W związku z powyższym, w celu uproszczenia systemu podatkowego oraz mając na względzie ważny interes podatników, proponuje się wydłużenie o maksymalnie pół roku terminów związanych ze spełnieniem ww. obowiązków w zakresie dokumentacji cen transferowych.

Przedłużenie terminów na mocy projektowanego rozporządzenia odnosi się do odpowiednich terminów w zakresie:

  • sporządzenia dokumentacji podatkowej wskazanych w art. 25a ust. 2f i 2i ustawy PIT oraz art. 9a ust. 2f i 2i ustawy CIT,
  • złożenia urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej wskazanych w art. 25a ust. 7 ustawy PIT i art. 9a ust. 7 ustawy CIT oraz
  • dołączenia do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania wynikających z art. 45 ust. 9 ustawy PIT i art. 27 ust. 5 ustawy CIT.

Wydłużony termin ma być stosowany dla terminów upływających w 2018 i 2019 roku.

Aktualnie projekt jest w fazie konsultacji publicznych, więc wszystko może się jeszcze wydarzyć.

Ministerstwo finansów poinformowało, że prowadzi jednocześnie prace nad przygotowaniem nowelizacji ustawy, która pozwoli zmniejszyć i uprościć obowiązki dokumentacyjne podatników w zakresie cen transferowych. Zmiany mają być korzystne dla podatników, dlatego rozważa się wprowadzenie tych przepisów z mocą wsteczną od 1 stycznia 2018r.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614