Exor Group

Darowizna a koszt podatkowy

Część przedsiębiorców decyduje się na przekazanie towarów czy też środków pieniężnych na rzecz organizacji pożytku publicznego. Czy wartość darowizny może stanowić koszt podatkowy?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 23 ust. 1 pkt. 11 (analogicznie art. 16 ust. 1 pkt. 16 ustawy CIT) wprost daje odpowiedź. Zgodnie z tymi przepisami nie uważa się za koszty uzyskania przychodów darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju. Od tej zasady są jednak wyjątki, na które wskazuje dalsza część przepisu. […] z tym że kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena nabycia produktów spożywczych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług, przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje.

Towary które mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu zgodnie ze wskazanym przepisem ustawy VAT to produkty spożywcze, z wyjątkiem napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%.

W przypadku przekazania w formie darowizny środka trwałego, kosztem podatkowym nie będzie ta część jego wartości która nie została jeszcze zamortyzowana. Ta część która została już zaliczona do kosztów uzyskania przychodu w postaci odpisów amortyzacyjnych nie musi być wyłączana z KUP.

Brak prawa do zaliczenia wartości przekazanych towarów czy środków pieniężnych jest swoistą konsekwencją zapisów art. 26 ust. 1 pkt. 9 ustawy PIT oraz art. 18 ustawy CIT. Przepisy te wskazują na możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku wartości darowizn. Należy jednak pamiętać, że odliczenia te są limitowane.

Przekazanie darowizny powinno być właściwie udokumentowane.

W przypadku przekazania towarów w formie darowizny należy pamiętać, że wywołuje to również skutki w zakresie podatku VAT. W przypadku gdy od przekazanego towaru podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego, będzie zobowiązany do wykazania należnego podatku VAT w momencie przekazania darowizny. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, przez dostawę towarów rozumie się również wszelkie darowizny. Wyłączeniu podlegają jednak przekazywanie prezentów o małej wartości i próbek o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy VAT.

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614