Exor Group

Opublikowano 29-05-2019 w Business, Podatek dochodowy,

CIT-8 nowe możliwości podpisu

Rząd dostrzega problem kosztów związanych z podpisywaniem deklaracji CIT-8 przez najmniejsze podmioty i zapowiada uruchomienie portalu do podpisywania ich za pomocą profilu zaufanego.

Grupa posłów (Artur Gierada, Agnieszka Pomaska, Sławomir Nitras, Paweł Olszewski, Cezary Tomczyk) zgłosiła do Ministra Finansów interpelację poselską nr 30645 „,w sprawie możliwości złożenia deklaracji CIT-8 przez organizacje pozarządowe zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych oraz organizacje, które nie składały w roku obrotowym żadnego PIT, za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP”.

Według posłów grupą zainteresowaną wprowadzeniem nowym możliwości podpisywania CIT-8 które nie rodziłyby kosztów finansowych, są małe organizacje pozarządowe, dla których wydatek na zakup podpisy kwalifikowanego rzędu 300-700 zł jest istotnym obciążeniem. W interpelacji wskazano również, że podmiotów tych często nie stać na usługi profesjonalnych podmiotów w zakresie prowadzenia ksiąg, zaś z oczywistych przyczyn nikt nie chce zgodzić się na podpisanie deklaracji CIT-8 bez uprzedniego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

W związku z tym zadano pytanie, czy MF planuje możliwość wprowadzenia uproszczeń przy składaniu elektronicznej deklaracji CIT-8 dla organizacji pozarządowych.

Realnie sprawa dotyczy znacznie większej grupy podatników, którzy byliby zainteresowani takim rozwiązaniem. Najwyraźniej jednak uznano, że podmioty gospodarcze składające zeznania CIT-8 albo korzystają z sług podmiotów zewnętrznych, albo stać ich na zakup podpisów kwalifikowanych.

19 kwietnia 2019 r. z upoważnienia Ministra Finansów odpowiedział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Filip Światła.  Warto w tym miejscu przytoczyć dwa ostatnie akapity tego dokumentu, gdyż to one są faktyczną odpowiedzią na  zadane w interpelacji pytanie. Możemy tam przeczytać: ,„ […] planuje się przeniesienie narzędzi do wypełniania i wysyłania deklaracji na rozwiązania portalowe, które umożliwią implementacje profilu zaufanego. W chwili obecnej trwają analizy dotyczące możliwości wdrożenia takiej platformy, przy czym aktualnie nie jest możliwe wskazanie terminu wdrożenia stosownych rozwiązań. Celem powyżej wskazanych działań jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom społecznym, tak aby wesprzeć określone jednostki funkcjonujące w obrocie gospodarczym, w realizowaniu przez nie ich obowiązków publicznoprawnych.”

Jaki z tego płynie wniosek? Ministerstwo dostrzega problem i planuje wdrożyć nowe rozwiązania, ale raczej nie skorzystają z niego podmioty które w tym roku mają przesunięty termin na złożenie CIT a więc albo będą musiały zaopatrzyć się w stosowne podpisy, albo skorzystać z pomocy podmiotów profesjonalnych, które zgodzą się podpisać deklaracje- zapewne po wcześniej przeprowadzonym audycie.

Interpelacja dostępna jest pod tym adresem.

 Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614