Exor Group

Opublikowano 30-04-2019 w Business, Podatek dochodowy,

Przedłużenie terminu na złożenie CIT

Minister Finansów rozporządzeniem z 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym i wpłaty należnego podatku dochodowego od osób prawnych, przedłużył do 31 października 2019 r. termin do:

  • złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym (CIT-8, CIT-8AB),
  • wpłaty podatku należnego albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Zgodnie z § 2 wskazanego rozporządzenia, przedłużony termin dotyczy podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r. i zakończył się przed 1 lipca 2019 r.

Przedmiotowe rozporządzenie zostało opublikowane 26 kwietnia 2019 r. pod pozycją 788 i weszło w  życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia tj. 27 kwietnia 2019 r.

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614