Exor Group

Będą zmiany dla przedsiębiorców

W projekcie ustawy z dnia 27.9.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, zaproponowano wprowadzenie zmian w  ustawach podatkowych, ustawie o rachunkowości, Kodeksie spółek handlowych oraz innych ustawach. Zmiany mają uprościć i ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej. Projekt skierowany jest głównie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Jakich zmian można się spodziewać?

  • podwyższony ma zostać próg przychodów uprawniający do uzyskania statusu „małego podatnika” z 1 200 000 euro do 2 000 000 euro. Dotyczyć ma to zarówno statusu na potrzeby PIT jak i CIT;
  • nowy projekt przewiduje możliwość rozliczenia straty podatkowej jednorazowo do wysokości 5 000 000 zł. Nadwyżka straty mogłaby być rozliczana w kolejnych latach na dotychczasowych zasadach;
  • projekt ujednolica wzory formularzy dotyczących podatków lokalnych (podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości);
  • przedsiębiorca będący wierzycielem ma zyskać możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności, która będzie nieuregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 120 dni od dnia upływu terminu jej płatności wynikającego z umowy lub faktury. Dłużnik będzie miał obowiązek podwyższenia podstawy opodatkowania;
  • przedsiębiorca zyska możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości pracy małżonka;
  • zwolnione z podatku dochodowego mają być kwoty odszkodowań przeznaczonych na odtworzenie zniszczonego majątku;
  • projekt wprowadza zmiany w ustawie o rachunkowości, które mają dotyczyć między innymi zwiększenia progów uprawniających jednostki do stosowania uproszczeń w ewidencji księgowej, a także skróceniu okresu przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych z przechowywania trwałego do 5 lat;
  • ulga na złe długi będzie mogła być zastosowana szybciej, bo po 120 dniach a nie jak do tej pory 150 dni;
  • projekt zakłada rezygnacje z wymogu składania wraz z deklaracją umotywowanego wniosku o zwrot podatku oraz wniosku o zwrot w przyspieszonym terminie;

 

Aktualnie projekt znajduje się na etapie opiniowania, więc jeszcze sporo może ulec zmianie.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614