Exor Group

Opublikowano 24-10-2017 w Business, Podatek od towarów i usług,

Zmiany w VAT na podstawie projektu z 20.09.2017 r.

Projekt z 20 września 2017 r. zmian ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, ma wprowadzić do ustawy zapisy które maja przyczynić się do ograniczenia wyłudzeń nienależnego zwrotu podatku VAT lub nieodprowadzanie należności podatkowych z tytułu tego podatku.

Ustawa VAT

W projektowanych zmianach uwzględniono obowiązek publikowania przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazu podatników VAT czynnych w postaci elektronicznej, który będzie aktualizowany na bieżąco. Wykaz ten ma umożliwić uczciwym podatnikom weryfikowanie swoich kontrahentów pod kątem rejestracji dla celów VAT. Weryfikacja ma uchronić podatnika przed wplątaniem w proceder mający na celu wyłudzenie podatku VAT.

Ustawia o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

W ustawie z 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników wprowadzone mają być zmiany w zakresie dotyczącym zwiększenia ilości danych nieobjętych tajemnicą skarbową. Mają być to również informacje o numerach rachunków podatnika lub imiennych rachunkach podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, które wskazał w  zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym.

Ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

W ustawie z 5.11.2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, wprowadzony ma być zapis  na podstawie którego środki zgromadzone na imiennych rachunkach podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem i które zostały wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym związanych z prowadzoną działalnością (które mają być umieszczane w wykazie VAT), będą podlegały egzekucji.

Ordynacja podatkowa

Wprowadzony zostanie zapis, dotyczący stosowania zabezpieczenia na majątku podatnika oraz odpowiedzialności solidarnej podatnika, na rzecz którego dokonano dostawy towarów lub świadczenia usług, wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy towarów lub tego świadczenia usług za jego zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie przypadającej na tę dostawę towarów lub to świadczenie usług, w przypadku gdy zapłata należności z tytułu tej dostawy towarów lub tego świadczenia usług dokonano na inny rachunek niż zawarty w wykazie podatników VAT czynnych, o którym mowa w art. 96 ust. 15 ustawy o VAT (projekt).

W uzasadnieniu do projektu wskazano, że  odpowiedzialność solidarna nie będzie dotyczyła wszystkich zobowiązań podatkowych. Odpowiedzialność solidarna za zaległości podatkowe kontrahenta będzie ograniczona do kwoty podatku, związanego z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług, w przypadku gdy płatność za nią, nie została dokonana na rachunek bankowy podatnika zamieszczony w wykazie podatników VAT czynnych i transakcji, których wartość przekracza 15 000 zł.

Ustawa PIT i CIT

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzone mają być zapisy, że podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i podatnicy będący osobami prawnymi nie będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub w przypadku transakcji z czynnym podatnikiem VAT  na rachunek inny niż zawarty w wykazie podatników VAT czynnych, o którym mowa w art. 96 ust. 15 ustawy VAT (projekt).

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614