Exor Group

Opublikowano 30-07-2018 w Business, Kadry i płace,

Zmiany w PKD przy zatrudnieniu cudzoziemców

Projektowane jest wprowadzenie zmian w PKD które mają związek z możliwością zatrudnienia cudzoziemców.

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca, jest w trakcie opiniowania. Zakłada on zmiany w trzech podklasach, które będą polegały na dodaniu wyłączeń:

  • podklasa 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych, – wyłączona ma zostać działalność związana z uprawą grzybów, uprawą pomidorów oraz ogórków w szklarniach ogrzewanych,
  • podklasa 01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie, – wyłączona ma zostać działalność związana z uprawą kwiatów i produkcją kwiatów ciętych oraz pączków kwiatowych w szklarniach ogrzewanych,
  • podklasa 01.30.Z Rozmnażanie roślin, – wyłączona ma zostać działalność związana z uprawą roślin do rozmnażania oraz uprawą grzybni, w tym podłoża z wsianą grzybnią.

Zmieniane rozporządzenie określa zakres prac, dla których wydaje się zezwolenie na pracę sezonową. Jego uzyskanie jest możliwe, jeśli działalność wykonywana przez podmiot mieści się w ramach podklas wskazanych w rozporządzeniu, a praca cudzoziemca będzie z nimi ściśle związana. Zgodnie z art. 90 ust 9 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, podklasy o których mowa ustala się biorąc pod uwagę znacznie wyższe zapotrzebowanie na siłę roboczą w niektórych okresach roku ze względu na powtarzające się wydarzenia lub typy wydarzeń podlegające uwarunkowaniom sezonowym w tych podklasach działalności.

W uzasadnieniu do projektu zmiany rozporządzenia wskazano, że wyłączane branże z trzech podklas związane są z pracami w obiektach zamkniętych i nie mają charakteru sezonowego. Ponadto pracodawcom zależy na utrzymaniu stałych pracowników, którzy zostali już przyuczeni do wykonywanych prac i zyskali doświadczenie i praktykę w ramach wykonywanych czynności. Zmiany spowodują wyjęcie tych działalności spod reżimu zezwoleń na pracę sezonową i umożliwienie powierzenia pracy cudzoziemcowi na podstawie  wpisanego do ewidencji oświadczenia, zezwolenia na pracę lub pobyt czasowy i pracę. Zezwolenie na pracę oraz zezwolenie na pobyt czasowy i pracę mogą być wydane na okres do 3 lat, a więc umożliwiają ciągłą współpracę z cudzoziemcem przez dłuższy okres.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614