Exor Group

Opublikowano 10-02-2020 w Business, Controlling i finanse,

Zmiany podatkowe a prognoza finansowa – stan 2020 r.

W trakcie sporządzania prognozy finansowej analityk powinien jak najwierniej oddać najbardziej prawdopodobny scenariusz rozwoju sytuacji przedsiębiorstwa. Najczęściej za założenia biznesowe (sprzedaż, poziom marży itp.) odpowiada samo przedsiębiorstwo (zarząd, właściciel), jednak za poprawność metodologiczną sporządzenia prognozy – już analityk. Powinien więc on być na bieżąco ze wszystkimi kluczowymi dla kształtu sprawozdania finansowego zmianami, a więc powinien śledzić zmiany zarówno w obrębie Ustawy o rachunkowości / MSSF, jak i zmiany w przepisach podatkowych.

            Ponieważ w ostatnim czasie miało miejsce dużo zmian podatkowych, które już rzutują lub od 2020 r. będą rzutować na kształt sprawozdawczości finansowej, warto dokonać podsumowania kluczowych zmian, o których każdy analityk w 2020 r. powinien pamiętać w trakcie sporządzania prognozy finansowej. Do tych zmian możemy zaliczyć:

  • Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu teoretycznych odsetek od kapitału własnego (dotyczy wybranych sytuacji, które opisywałam w poprzednim artykule); zmiana ta wpływa nie tylko na wysokość kosztów i wyniku finansowego, ale także na koszt kapitału własnego, który z kolei wpływa na wysokość stopy dyskontowej;
  • Możliwość zastosowania preferencyjnej stawki CIT 9% przez wybranych podatników (tzw. mali podatnicy);
  • Zmiana wartości progu przychodów kwalifikujących podatników do grupy tzw. małych podatników (2 mln EUR od 2020 r. zamiast wcześniejszego limitu 1,2 mln EUR);
  • Limit kwalifikacji środka trwałego jako środka niskocennego (podniesiony jakiś czas temu z kwoty 3,5 tys. PLN do 10 tys. PLN);
  • Możliwość skorzystania z prawa do jednorazowej amortyzacji przez małych podatników i podatników rozpoczynających działalność, z limitem kwoty 50 tys. EUR rocznie (dotyczy tylko wybranych grup środków trwałych);
  • Zmiany w funkcjonowaniu tzw. małego ZUS (od 1 lutego 2020 r.).

Wskazane zmiany nie są kompletnym katalogiem, a jedynie wskazaniem zmian, które wydają się być kluczowe z perspektywy osób sporządzających prognozy finansowe.

Autor: dr Agnieszka Wójcik
Ekspert ds. controllingu i finansów
e-mail: a.wojcik[at]exorgroup.pl
tel: 504 724 416