Exor Group

Opublikowano 19-03-2020 w Business, Controlling i finanse,

Zmiana stóp procentowych NBP

                W dniu 18 marca 2020 r. Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o obniżce stóp procentowych. Po zmianie wynoszą one odpowiednio:

  1. Stopa referencyjna: 1,00%,
  2. Stopa lombardowa: 1,50%,
  3. Stopa depozytowa: 0,50%,
  4. Stopa redyskonta weksli: 1,05%,
  5. Stopa dyskonta weksli: 1,10%.

O zmianie stóp procentowych powinno się pamiętać m. in. w momencie naliczania odsetek od udzielonych pożyczek, ale także podpisywania umów pożyczek, zwłaszcza jeśli ich oprocentowanie jest oparte o stopę stałą.

                Decyzja o obniżce stóp procentowych z marca 2020 r. ma wymiar historyczny – jest to pierwsza zmiana stóp procentowych od 5 lat. Poprzednia zmiana miała miejsce w dniu 5 marca 2015 r.

                Aktualny poziom stóp procentowych NBP można sprawdzić tu: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.htm. Z kolei historyczne stopy procentowe są zaprezentowane w podziale na okres 1998-2020 (link: https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy_archiwum.htm) oraz okres 1989-1997 (link: https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy_historyczne.htm).

Autor: dr Agnieszka Wójcik
Ekspert ds. controllingu i finansów
e-mail: a.wojcik[at]exorgroup.pl
tel: 504 724 416