Exor Group

Opublikowano 17-07-2018 w Business, Prawo,

zgoda na odbycie zgromadzenia poza siedzibą spółki

Jednym z organów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest Zgromadzenie Wspólników. Niejednokrotnie może się zdarzyć, że Zarząd Spółka zwoła Zgromadzenie Wspólników w innym miejscu niż to wskazane w umowie Spółki. Aby Zgromadzenie takie mogło się odbyć i było zdolne do podejmowania uchwał, wymagana jest stosowna zgodna. Poniżej wzór zgody wspólnika na odbycie zgromadzenia wspólników poza siedzibą spółki.

Warszawa, 17 lipca 2018 r.

Jan Kowalski
ul. XXX 1 m.100
00-001 Warszawa
Wspólnik XYZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kozłowie

XYZ Sp. z o. o.
z siedzibą w Kozłowie
ul. ZZZ 999
01-001 Kozłów

ZGODA
wspólnika na odbycie zgromadzenia wspólników poza siedzibą spółki

 

Niniejszym w związku z §………… ust. …………  umowy Spółki / art. 234 §2 2 Kodeksu Spółek Handlowych wyrażam zgodę na odbycie Zwyczajnego / Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w dniu 30 lipca 2018 r. o godzinie 14.00 w hotelu ABC, przy ul. AAA, 02-222 Warszawa, tj. poza siedzibą Spółki

Jan Kowalski

 

Komentarz

  1. Zgromadzenie wspólników może odbyć się w innym miejscu, niż wskazane w umowie spółki, o ile odbywa się ono na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i o ile wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę.
  2. Zgoda pod rygorem nieważności musi zostać wyrażona w formie pisemnej.
  3. Nie jest dopuszczalne aby zgodę na odbycie zgromadzenia poza miejscem wskazanym w umowie spółki rozumieć w sposób dorozumiany.
  4. Zgodę pod rygorem nieważności zgromadzenia wyrazić muszą wszyscy wspólnicy. Przy braku zgody któregokolwiek ze wspólników zgromadzenie wspólników odbywa się w miejscach wskazanych w umowie spółki.

 

Autor: Wojciech Nowakowski
Ekspert ds. prawnych, asystent księgowy
e-mail: w.nowakowski[at]exorgroup.pl
tel: 505 265 617