Exor Group

Opublikowano 24-07-2017 w Business, Podatek dochodowy,

Zakup walizki kosztem podatkowym?

Specyfika prowadzonych działalności niektórych przedsiębiorców wymusza na nich częste podróże służbowe, które mają na celu uzyskanie przychodów lub zabezpieczenie ich źródła. Czy w takiej sytuacji zakup walizki można uznać za koszt uzyskania przychodu?

Zakup walizki nie został wprost wyłączony z kosztów uzyskania przychodów w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie należy jednak oczekiwać, że każdy taki wydatek zostanie uwzględniony w tekście ustawy. Zawsze należy posługiwać się w pierwszej kolejności definicją kosztu zawartą w art. 23 ust 1, która mówi że „ Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.” W mojej ocenie walizka wykorzystywana wyłącznie do celów odbywanych podróży służbowych spełnia warunki zawarte w cytowanym przepisie. Kluczowym jest tu jednak wykorzystywanie jej wyłącznie do celów służbowych, a nie mieszanych.
Jednak w ocenie organów skarbowych wydatek taki najczęściej kwalifikowany jest jako wydatek o charakterze osobistym, co wyłącza możliwość zaliczenia go do kosztów uzyskania przychodów. Należy pamiętać, że to na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia, że dany wydatek jest kosztem podatkowym, a ostateczne zakwalifikowanie go przez urzędnika jako koszt podatkowy lub nie podczas ewentualnej kontroli podatkowej zależy od siły jego argumentacji. W praktyce trudno jednak udowodnić jest, że walizka służy wyłączenie celom związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie jest użytkowana w celach prywatnych, a w konsekwencji niemal całkowicie uniemożliwia ujęcie tego wydatku w kosztach podatkowych.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk@exorgroup.pl
tel: 508 750 614